Drijfveren: Het genie is de gave te kiezen

drijfverenWest-Friesland was tot het jaar 1299 een boerenvrijstaat waar ze geen Hollandse graven boven zich dulden. Een autonome heerlijkheid dus. Vanaf 1840 werd het gebied een deel van de provincie Noord-Holland. Apotheker Elze Alons komt zelf uit Friesland: “Het verklaart de naam West-Friesland; want ook al ligt dit gebied duidelijk aan de oostkant van Noord-Holland, het ligt ten westen van Friesland.” Waarmee weer eens duidelijk wordt: alles is een kwestie van perspectief.

Alphega apotheek West Friesland in Opmeer heeft een tweede locatie in Obdam. Het is een grote apotheek. Elze Alons (25) mag zich vanaf november, vanwege het afronden van de vervolgopleiding, openbaar apotheker noemen. Ze is lid van de Vereniging van Jonge Apothekers waar ze in de onderwijscommissie zit. ”Wij organiseren symposia voor huisartsen en apothekers in opleiding om zo vroeg mogelijk te beginnen met samenwerken. Wat dat betreft is er nog veel werk te verzetten. Laatst belde ik een huisarts voor overleg. Hij zei: ‘Ik heb mijn vak en daar ben ik heel goed in. Jij hebt jouw vak waar je ook goed in zult zijn. We kunnen prima naast elkaar lopen maar we hoeven elkaars hand niet vast te pakken’. Ik ben zo geschrokken van deze reactie. Samenwerken met ander zorgverleners is een absolute voorwaarde om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden.”

Elze is slim, snel en direct. Ik leg haar een aantal dilemma’s voor die ze met zichtbaar plezier pareert.

Patiënt of cliënt?
Elze: “Ik beschouw mijn patiënten als cliënten. Ik zeg er wel bij dat het kwetsbare cliënten zijn. Op de werkvloer spreken we over patiënten maar ik zie ze als klanten van deze apotheek. Ze kunnen ook naar een andere apotheek gaan.”

Visionair of pragmatist?
“Pragmatist. Ik hou van doen, ben geen dromer. Natuurlijk heb je een visie nodig, een plan, een richting maar daar moet iets concreets uit voortkomen. In deze apotheek hebben we uiteraard een visie. Daar handelen we naar en als het nodig is, stellen we hem bij. Maar ik ben van nature een ‘aanpakker’ en een ‘afronder’. Tot in het perfectionistische aan toe.”

Uitvoerder of voorschrijver?
“Ik wil en kan geen diagnoses stellen omdat ik daar niet kundig genoeg voor ben. Een arts wel. Een huisarts kan besluiten dat een hartpatiënt een bètablokker nodig heeft maar dan wil ik graag kiezen wélke bètablokker. In die zin zou een apotheker ook een voorschrijver kunnen zijn. Ik zou inderdaad graag vaker naast de huisarts willen zitten. Als een apotheker de diagnose kent, een episodelijst heeft, een overzicht van medicatie en recente labwaarden dan is hij echt de meest bekwame zorgverlener om het beste geneesmiddel te kiezen.”

Preventie of medicatie?
“Preventie. Absoluut! En ja, ik besef dat medicatie een bron van inkomsten is. Dat is een dilemma binnen dit dilemma. Veel van de interventies tijdens polyfarmacie gesprekken bestaan uit het stoppen van geneesmiddelen. De gezondheid van de patiënt staat altijd voorop en daarbij speelt preventie een grote rol. Een diabetespatiënt in onze apotheek is onder begeleiding van een diëtist twintig kilo afgevallen. Hij kreeg insuline en twee tabletten. Nu heeft hij nog maar één tablet over. Prachtig vind ik dat.”

Arts of drogist?
“Arts. Ik ben geen fan van de handverkoop die in de apotheek staat. Ik wil best handverkoop, maar geen tien verschillende merken die tegen elkaar opboksen. Bovendien zijn niet alle middelen wetenschappelijk onderbouwd, doen ze allemaal hetzelfde. Ik kies er liever voor om in plaats van otc’s, inkomen te genereren uit zorgtaken waarvoor je prestaties kunt boeken.”

Ondernemer of zorgverlener?
“Op dit moment ben ik meer zorgverlener dan ondernemer. Zo worden we opgeleid. Als deze apotheek van mij zou zijn, zou dat anders zijn. Als je alleen voor het ondernemerschap gaat, gaat dit ten koste van de kwaliteit van zorgverlening. Maar je kunt ook geen goede zorg verlenen zonder personeel en een gezonde bedrijfsvoering. Als deze twee dingen in balans zijn hoeven ze elkaar niet te bijten.”

Pietje Precies of generalist?
“Pietje Precies. Tot in den treure. Ik ben ook van mening dat er aan de medicatie van cliënten altijd iets te verbeteren valt. Daarom wilde ik ook graag apotheker worden: om de zorg te verbeteren. Ik ben cum laude afgestudeerd. Leren gaat me nu eenmaal gemakkelijk af, die mazzel heb ik. Maar ik vind ook dat als je een 8 of 9 kunt halen, je niet tevreden hoeft te zijn met een 7. Het kan beter.”

Logistiek of zorg?
“Ik denk dat over een aantal jaar het doosjes schuiven over de balie vrijwel helemaal uit de apotheek is verdwenen. Wij hebben een medicijnautomaat waarin we de medicatie klaarleggen. Cliënten typen een code in die ze per mail krijgen en halen hun medicatie daar op. In de toekomst komt er meer en meer terecht bij de eerste lijn en zullen apothekers naar mijn overtuiging steeds meer behandelaar zijn.”

Passie of baan?
“In mijn geval is mijn passie mijn baan. Ik heb nog een passie en dat is volleybal. Het vorig jaar was het omslagpunt dat werk voor volleyballen ging. Dat had je me drie jaar geleden niet hoeven te vragen. Toen was sport álles voor mij. Dat betekent wel dat ik mijn baan top vind!”

Tijd vliegt voorbij, alle vragen zijn gesteld en het artikel is vol. Elze leunt achterover: “Is het nu al voorbij? Leuke dilemma’s”, lacht ze.

Tekst en foto: Cai Vosbeek


In ‘Drijfveren’ spreken we met apothekers in Nederland over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie spreken we met Elze Alons, openbaar apotheker bij Alphega apotheek West Friesland.

 

 

 

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.