Dubbele pet

In deze column zult u niet vaak iets tegenkomen dat over mijzelf gaat. Sommige columnisten kunnen mooi en vermakelijk over zichzelf schrijven maar voel ik mij daar meestal wat ongemakkelijk bij.

Dit keer wil ik een uitzondering maken. Op 1 maart ben ik namelijk in dienst getreden bij Pluripharm, als algemeen directeur. Deze column is niet de plaats om daarover uit te weiden maar de kans is reëel dat lezers, relaties en adverteerders van Farmamagazine dit ter ore is gekomen en dat het bepaalde vragen oproept. In zulke situaties kun je beter zelf tekst en uitleg geven.

De benoeming bij Pluripharm betekent dat ik mijn huidige functie als zelfstandig adviseur en consultant in de farmasector zal neerleggen. Toch wordt dit (nog) niet mijn laatste column voor Farmamagazine.
Is deze nieuwe functie dan wel te combineren met de rol van hoofdredacteur? Dat hangt natuurlijk allereerst af van het antwoord op de vervolgvraag; laat de combinatie een geloofwaardige uitoefening van beide functies toe? Zijn lezers, relaties en adverteerders van Farmamagazine er van overtuigd dat objectiviteit en integriteit gewaarborgd zijn? Na enig nadenken zijn wij samen tot de conclusie gekomen dat het kan, mits we de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Mijn visie op de markt en het vak van apotheker, in combinatie met de actualiteit en de discussies in de zorg, doet de thema’s opborrelen waarover ik graag wil berichten. De andere redacteuren en relaties doen natuurlijk hetzelfde en strepen af of voegen toe. Je visie op de markt, zeker als je wat langer meegaat, hangt niet zo zeer af van het bedrijf waar je op dat moment werkt maar is vooral gevormd door alles wat je in deze dynamische sector hebt meegemaakt, vanuit de verschillende posities die je hebt bekleed. In mijn geval eerst vanuit het perspectief van de zelfstandige apotheker-eigenaar, daarna als lid van een directieteam binnen een internationale apotheekketen, vervolgens vanuit de positie van zelfstandig adviseur in de farmasector en nu als directeur van Pluripharm met een focus op uitbreiding van de dienstverlening aan zelfstandige apothekers.

Of kortweg; de visie van waaruit je schrijft en redactie voert  hangt volgens mij maar beperkt af van wat je op dat moment verder doet. Naast de hoofdredactie, die mij ongeveer anderhalve dag per maand bezig houdt, besteedde ik het leeuwendeel van mijn tijd altijd al elders. De laatste jaren vooral als adviseur van grote apotheekketens en vanaf heden als dienstverlener aan de zelfstandigen. Ik hoop dat u daar qua keuze van onderwerpen of inhoud van artikelen nooit iets van gemerkt hebt of van zult gaan merken. Klachten of opmerkingen hierover hebben mij in ieder geval nooit bereikt.

Als dat zou veranderen, ontstaat er een nieuwe situatie. De lezers en diegenen die de verschijning van FarmaMagazine mogelijk maken, blijven bepalen. Dus zolang u het goed vindt en het voor mij qua tijdbelasting mogelijk is, blijf ik u graag van dienst met een column hier of een artikel daar.

Dit is een column uit FarmaMagazine nr. 2 2012
Hoofdredactioneel Jan Dirk Jansen

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Kanskaart

Nog net voor de deadline is het dan zover, mijn eerste artikel is ingediend. Ruim een maand later ontvang ik, uiteraard via de mail, bericht: major revisions. Ik zie het somber in, maar leer al snel dat dit heel goed is: het is niet afgewezen!

Trots op apotheker en huisarts

Daar ligt ie dan, Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak, de blauwdruk voor de herinrichting van het zorglandschap.

Your wish is my…

Innovatie kent meerdere definities en roept verschillende associaties op. Maar altijd is de mens de drijvende kracht erachter. Met onze opponerende duimen slagen we erin voor iedere vraag een oplossing te creëren.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.