Een opgeruimd bureau

Jaap_dick_kleinDit is het eerste artikel in de reeks: ‘De mens achter de apotheker’. Van het laagste punt in Nederland Nieuwerkerk aan den IJssel, tot het hoogste punt de Vaalserberg, vertellen apothekers over zichzelf, hun vak, hun ambities en de keuzes die ze maken. Oftewel: een kijkje in de keuken van uw collega. In deze editie: Jaap Dik, apotheker Kring-apotheek in Vianen.

 

“We kunnen overal een foto maken. Geen probleem. Voor de medicijnrobot misschien? Daar ben ik wel heel trots op! Liever voor die blauwe zakjes? Ook prima hoor.” Jaap Dik loopt door de apotheek in Hof van Batenstein. Het is vrijdagmiddag en het is druk aan balie. In deze moderne apotheek werken apothekers, assistentes, een apotheekhulp, stagiaires, bezorgers, een logistiek medewerker voor de robotvulling en studenten onder de vlag van Kring-apotheek. Jaap is een vriendelijke, toegankelijke man met een grote glimlach. Hij haalt koffie: “Een kenmerk van een apotheker? Ha, even denken. Nou, je kunt er wel vanuit gaan dat het iemand is die nauwkeurig is, kan ordenen en categoriseren. Het is niet iemand met een rommelig bureau bijvoorbeeld. Dat werkt niet.”

Altijd apotheker willen worden?
“Ik wist al op de basisschool wat ik wilde: iets met geneeskunde en iets met chemie. Toen stelde iemand farmacie voor en dat was precies de combinatie die ik zocht. Ik heb daarna nooit meer getwijfeld aan mijn keuze, ook al vond ik het een moeilijke studie. Na mijn opleiding stond ik voor de volgende keuze: apotheker worden in een apotheek of gaan werken in de farmaceutische industrie. Ik heb voor het eerste gekozen omdat ik het contact met cliënten erg leuk vind. Ook nooit spijt van gehad. Ik zit in de maatschap van deze apotheek en Apotheek Monnikenhof, ook in Vianen. In het totaal werken er 32 medewerkers in beide apotheken.”

Inmiddels zit je bijna 30 jaar in het vak. Is er veel veranderd?
“Zeker, zeker. Door de toegenomen automatisering, kunnen we het gebruik van medicatie veel beter monitoren dan vroeger. Dat is voor cliënten een enorme vooruitgang. Ik weet nog toen ik net in Vianen begon. Mijn collega had een van de eerste apotheekcomputers aangeschaft. Dat was een enorme kast die met een takel naar boven gehesen moest worden. En wat kon dat ding? Etiketjes uitprinten en een beetje administratie bijhouden, that’s all. Medicatiebewaking, zoals we dat nu kennen, stond nog in de kinderschoenen. Ook de samenwerking en het overleg met andere professionals is de afgelopen jaren verbeterd. Zeker in dit pand. De huisartsen zitten op dezelfde gang en je loopt gemakkelijk bij elkaar naar binnen. Vooral jonge artsen staan open voor overleg.“

Alleen positieve veranderingen?
“Nee, er zijn ook ontwikkelingen die minder fijn zijn. Vorige maand hebben we een productieprobleem met penicilline aan de hand gehad. Daarnaast word ik niet blij van de enorme berg administratie. Alles moet worden bijgehouden en geteld. Ook het feit dat wij als apothekers soms voor politieagent moeten spelen, vind ik niet prettig. Zoals momenteel het geval is bij de uitgifte van verbandmiddelen. Om voor vergoeding van verbandmiddelen in aanmerking te komen, moeten we een formulier invullen. Wij  worden geacht te controleren of het juiste verbandmiddel wordt geleverd: gaat het om een gele wond of een zwarte? Komt er vocht uit de wond of niet? Wij moeten een behandelplan opstellen. Absurd. Deze manier van werken schiet zijn doel totaal voorbij. Het is deze bemoeizucht van buitenaf die mij enorm kan irriteren. ”
En toch stap je ’s morgen vrolijk uit je bed om naar je werk te gaan?
Lacht: “Ja hoor, absoluut. Maar misschien moet ik daar iets bij vertellen. Ik werk twee dagen per week in de apotheek. De rest van de week ben ik bezig met apotheekautomatisering zoals de ontwikkeling van het Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Ik zit in de raad van toezicht van het EPD. Alle politieke besognes maak ik mee. Soms ga ik naar Den Haag om een aantal zaken toe te lichten want eerlijk is eerlijk, ik heb af en toe het idee dat ze niet begrijpen waar het over gaat. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een echt dossier. De naam is inderdaad misleidend. Het EPD is een stukje infrastructuur waardoor gegevens gekoppeld kunnen worden. Er worden nergens feitelijke data opgeslagen. Er is een groep mensen die mordicus tegen het EPD is. Dat is hun recht. Maar ze moeten niet coûte que coûte iets tegenhouden wat heel goed is voor anderen, die misschien wat minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Patiënten hebben alle belang bij een goed functionerend EPD.”

Hoe zie jij de toekomst?
“Als ik kijk naar het vak van apotheker dan is er wel een belangrijk punt van zorg. De service, de begeleiding en het advies dat wij aan onze patiënten geven, wordt in principe betaald uit de vergoeding voor receptregels. Wij zouden meer service willen bieden maar dat kan niet. Financieel gezien zit daar geen ruimte. Dus we moeten keuzes maken en het risico is dat we steeds meer zorg en service achterwege laten terwijl dat nu juist onze core-business is. Dat is de meerwaarde van een apotheker. Alleen doosjes schuiven kun je bij wijze van spreken ook aan robots overlaten. Het is een enorm dilemma voor veel apothekers. Wij hebben in deze apotheek op een gegeven moment een bewuste keuze gemaakt. We hebben ingezet op zorg in de hoop dat het er in de toekomst meer voor betaald wordt. In dat kader zijn we extra trots dat we een vier-sterrenapotheek zijn!

“Nog een kopje koffie?”

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.