Eerste cao apothekers in dienstverband

ПечатьHet is nog een principeakkoord, maar de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is er trots op. “Naast collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden, is ook het professioneel statuut opgenomen. Dat is van belang voor de borging van de autonomie van het beroep, zodat apothekers hun vak professioneel kunnen blijven uitoefenen,” aldus onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster.

Cao als beste recept
Over de eerste cao voor apothekers in dienstverband werden op de Dag van de Arbeid tussen de werkgeversorganisatie VZA en de werknemersorganisatie LAD de afspraken gemaakt. In dit akkoord wordt ook de loonontwikkeling in de sector apotheken vanaf januari 2013 gerepareerd. Dit akkoord volgde na weken van intensief bestuurlijk overlegd tussen de betrokken partijen. Het onderhandelingsproces verliep moeizaam, had een aantal onvoorspelbare wendingen, onderhandelingsdelegaties wisselden van samenstelling en partijen haakten af op het moment dat de cao ondertekend zou gaan worden. Uiteindelijk startte de LAD de informatiecampagne ‘Cao: het beste recept voor uw arbeidsvoorwaarden’ om aandacht te vragen voor het belang van de totstandkoming van dit principeakkoord.

Vizier op de toekomst
De LAD spreekt van een stevig fundament. In een snel veranderende sector van de openbare apotheken wordt van apothekers steeds meer gevraagd op gebied van kwaliteit, verstand van zaken en een flexibele werkhouding. Van een werkgever wordt verwacht dat hij hiervoor de voorwaarden schept en zich inspant voor een gezond arbeidsklimaat. Vanuit die grondhouding beogen cao-partijen met deze afspraken een stevig fundament te leggen voor een gezamenlijke aanpak van arbeidsvoorwaardelijke thema’s. De sector richt het vizier zo nadrukkelijk op de toekomst.

Het principeakkoord wordt op korte termijn voorgelegd aan de apothekersleden van de LAD. Daarmee bepalen de leden of de afspraken uit het principeakkoord verder uitgewerkt worden.

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.