Eigen afweging apothekers bij euthanasie?

MEDICIJN-PILLENDe weigerapothekers laten de gemoederen nog niet met rust. Na de uitzending van het tv-programma Altijd Wat Monitor (16 april jl.) zijn door de Kamerleden Arib (PvdA), Van Gerven (SP) en Voortman (GroenLinks) vragen gesteld aan de minister van VWS over de rol van een apotheker bij euthanasie.

Het zijn vragen over de omvang van het aantal weigeringen om euthanasiemiddelen te leveren. Of het alleen gaat om controversiële euthanasieverzoeken van patiënten met dementie, ‘voltooid leven’ of psychiatrische problemen. Voorts: deelt u de mening dat naast de persoon die de euthanasie wenst alleen artsen in de beslissing hierover mogen treden? Mag een apotheker op grond van gewetens- of religieuze bezwaren weigeren om de medicatie te verstrekken? Zou een apotheker dan naar een collega moeten verwijzen?

De vragenstellers wijzen voorts op de uitspraak van een woordvoerder van de KNMP dat apothekers wel degelijk een eigen afweging mogen maken. Of vindt de minister dat zij volledig moeten varen op het oordeel van de arts en de SCEN-arts? Oftewel: is er reden om een rol voor de apotheker in de Euthanasiewet op te nemen? Minister Edith Schippers antwoordde afgelopen vrijdag dat zij meer tijd nodig heeft om de vragen te beantwoorden. “Er is een gesprek voorzien met de KNMP over dit onderwerp; dat wil ik bij de beantwoording van de vragen betrekken.”

Tekst: Kees Kommer

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.