Column Henk Pastoors: Elke dag seks

FarmaMagazine-henk pastoors578x420Wat heeft dat met Chris Oomen te maken? Je moet er toch niet aan denken. Rouvoet zal het zeker met mij eens zijn. Ik vind het moeilijk mij positief met Oomen te verhouden. Het polariseren, het zelf aangemeten leed en zijn verongelijktheid maakt Oomen tot de Don Quichot van de zorg. Mogelijk sta ik hierin alleen. Veel zorgaanbieders omarmen dit enfant terrible. Ik niet. Laat ik het positief zeggen: in mijn opinie verdient de zorg beter. Verbinden en voorbij het ‘concurrentie-denken’, dat is wat we nodig hebben. Ik ben sowieso geen fan van al die betweters in de zorg met al hun semi-wetenschappelijke gelegenheidsargumenten. Als je vast zit tussen de tramrails van de zorgdogma’s is het makkelijk oreren. De politiek, zorgverzekeraars en instituties hebben dat tot een kunst verheven en zichzelf in het oog van de zorgorkaan gemanoeuvreerd. Ik heb wel wat gestudeerd, maar grosso modo ga ik van de simpele gedachte uit dat problemen in stand blijven omdat betrokkenen daar belang bij hebben.

Instituties hebben deze rol tot in perfectie geformaliseerd. Schippers heeft dat goed begrepen. Het paradigma dat zorg te duur is heeft – met het afsluiten van convenanten en bestuurlijke akkoorden – ertoe bijgedragen dat we in een soort ‘Oost-Europese zorgplan economie’ zijn beland. Instituties hobbelen daar achteraan met de blijheid van een EO-jongerendag. Wat mij betreft, wordt de stelling dat de zorg te duur is te pas en te onpas, en door alle denkbare partijen, op het schild geheven. Bijna zonder uitzondering uitgedragen door prinsjes en prinsesjes die zich voortbewegen in de gouden zorgkoets. Goed beschouwd staan voor mij hun argumenten gelijk aan de conclusie dat ademhalen goed voor je is; dat je van pindakaas een grote jongen wordt; dat je van twee rode wijn langer leeft, maar bij drie een alcoholist bent; je de zorg verandert als je bij DSW verzekerd bent; dat je 6 maanden langer leeft als je een leven lang fietst, maar uit kosteneffectiviteitsoverwegingen toch net zo goed op het einde van je rit die dure kankermedicijnen kunt pakken.

Het laatste nieuws is dat ik met elke dag seks mijn leven significant zou verlengen. Dagelijkse seks, je zult het maar op doktersrecept krijgen! U snapt dat ik met mevrouw Pastoors daar ‘s avonds een interessant gesprek over heb gehad. “Wie zegt dat ik wil dat jij langer blijft leven” is haar repliek. Ja, er is veel liefde in dit huis, geen zorg. Maar ach alles blijkt relatief, zelfs Chris Oomen die met Rouvoet inmiddels het geschil aan het bijleggen is.

Maar elke dag seks… ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken.

 

In the pocket

Valérie Meijvis vroeg zich af of er een apotheker zou hebben geklaagd dat hij zich niet kon vinden in de optie ‘patiënt’ of ‘zorgverlener’.

In ourselves we trust

Openheid van zaken, transparantie lijkt een antwoord op het terugwinnen van geschaad vertrouwen. Maar bij deze openheid van informatie hoort ten alle tijden de juiste duiding.

Krachtige coalitie

Het is al weer even geleden dat het roer om zou gaan. U weet wel, de immense berg aan onnodige regels die het leven van u als zorgverlener er zeker niet leuker op maakt moest worden gesloopt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.