Er waren eens…

Column Maayke Fluitman

….drie Kleine Biggetjes die ieder hun eigen manier hadden om zich tegen de Boze Wolf te beschermen: de eerste bouwde een huis van stro, de tweede van hout en de derde bouwde een huis van steen. Slechts één had de juiste kennis om niet door de wolf opgegeten te worden en leefde nog lang een gelukkig.

Sprookjes kennen vaak een diepere wijsheid of bevatten een moraal, die uit het verhaal van de drie biggetjes is dat luiheid wordt bestraft en ijver beloond.

In de zorg zijn we er van overtuigd dat, om de patiënt te helpen bij een lang en gelukkig leven, samenwerken cruciaal is. Om de patiënt van de beste zorg te voorzien delen we kennis en stappen we over onze eigen domeinen heen. Zorg verlenen is niet meer een individuele interactie tussen één zorgverlener en één patiënt. Het is een samenspel van meerdere professionals voor een optimale uitkomst voor de kwaliteit van leven van de patiënt.

Dit hedendaagse inzicht was voor VWS aanleiding om RVS te vragen de toekomstbestendigheid van de wet BIG te onderzoeken. Dienen handelingen en daarmee ook verantwoordelijkheden van zorgprofessionals opnieuw gewogen en vastgelegd te worden? Zijn bevoegdheden gekoppeld aan beroepen nog wel van deze tijd? Is verantwoorde zorg niet beter te garanderen op basis van bekwaamheden van individuen dan op basis van voorbehouden handelingen, gekoppeld aan beroepen?

Doel van de wet BIG is veiligheids- en kwaliteitsborging voor de patiënt. Als inzichten over het zorgaanbod fundamenteel veranderen dan dienen ook wetten te veranderen. Zeker in onze overgereguleerde zorgmarkt is een initiatief om een bestaande wet te toetsen op toekomstbestendigheid dan ook toe te juichen.

Maar net als in het sprookje ligt hier misschien ook een wolf op de loer. Herijking van beroepsbevoegdheden naar individuele bekwaamheden kan de zorg op meerdere manieren onverwacht doen kantelen. Als voorbehouden handelingen niet meer aan beroepen, maar aan individuen gekoppeld worden wat betekent dit dan voor de manier waarop zorgprofessionals worden opgeleid en hoe gaan we om met gedeelde verantwoordelijkheden en technologische ontwikkelingen?

Diepere wijsheid in de mogelijke herziening van de wet BIG is dan misschien ook wel dat samenwerken tussen professionals niet alleen ten gunste van de patiënt is maar ook nodig is om een gewenste herijking van bevoegdheden naar bekwaamheden te krijgen.

Hadden de biggetjes het alle drie wel overleefd als ze, voor ze individueel gingen bouwen, eerst overleg met elkaar hadden gehad over hoe ze samen het meest veilige huis hadden kunnen bouwen?

Weten zorgprofessionals van elkaar in wat voor huis zij samen willen werken om de patiënt de optimale mogelijkheden te bieden voor een lang en gelukkig leven?

Er was eens… een beroep in de individuele gezondheidszorg.

Maayke Fluitman is apotheker en eigenaar van care2create en de SelfCareFactorY.com. Haar focus ligt op het adviseren en ontwikkelen van diensten en producten op het gebied van self care, wellness en healthcare.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Your wish is my…

Innovatie kent meerdere definities en roept verschillende associaties op. Maar altijd is de mens de drijvende kracht erachter. Met onze opponerende duimen slagen we erin voor iedere vraag een oplossing te creëren.

Tissues

Zowel thuis als in de praktijk kan ik niet zonder tissues. Thuis is het ideaal voor de snottebellen van de kleintjes en het morsen aan tafel.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.