Extra subsidie voor digitale zorg

Er is extra geld beschikbaar voor digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. VWS heeft daarom de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) tijdelijk uitgebreid met een coronaloket. Na het einde van de coronacrisis vervalt deze tijdelijke uitbreiding. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur.

Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Budget en voorwaarden
Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.Het voor dit jaar beschikbare budget voor de (reguliere) SET bedraagt € 28 miljoen. Financiering van aanvragen via de uitbreiding komt uit ditzelfde budget.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Aanvragen
Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

In een beknopt plan van een paar A4 beschrijft via welke stappen u zorg op afstand in uw organisatie gaat realiseren. Een aanvraag kan worden ingediendvanaf 25 maart 2020, via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. U hoeft geen samenwerkingsverklaring bij te voegen. De beoordelingscriteria zijn versoepeld, de criteria van de reguliere SET zijn ook niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag en kunt u bij goedkeuring aan de slag.

Extra ondersteuning bij beeldschermzorg
Vraagt u subsidie aan voor beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training.

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.