Farmaceutische zorg € 130 miljoen duurder door btw-verhoging

9 percent In het regeerakkoord  wordt een stijging van het lage btw-tarief aangekondigd van 6% naar 9%. Geneesmiddelen vallen onder dit lage btw-tarief. Als gevolg van deze btw-verhoging zullen de jaarlijkse kosten van de farmaceutische zorg toenemen met minstens € 130 miljoen, zo stelt de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Apotheken verstrekten in 2016 in het verzekerd pakket voor € 4,3 miljard aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg. Dit bedrag is exclusief btw. Omdat apotheken btw-plichtig zijn, brengen zij bovenop deze € 4,3 miljard dus € 260 miljoen aan btw in rekening bij zorgverzekeraars.  Met de btw-verhoging wordt dit dan € 390 miljoen. De hogere kosten moeten de zorgverzekeraars betalen. Per verzekerde betekent dat een jaarlijks bedrag van bijna €  10,-.

In het regeerakkoord staat dat de doorwerking van de btw-verhoging zal worden verwerkt via de reguliere loon- en prijsontwikkeling. Dit betekent dat een eenmalige aanpassing van 3% van de BKZ-uitgaven (Budgettair Kader Zorg) voor geneesmiddelen nodig is om te voorkomen dat de btw-verhoging leidt tot een overschrijding van de kosten binnen de sector.

Overige consequenties

De btw-verhoging heeft overigens niet alleen gevolgen voor geneesmiddelen in het verzekerde pakket. Apotheken verstrekken jaarlijks ook voor € 600 miljoen aan geneesmiddelen die op recept zijn voorgeschreven, maar die niet tot het basispakket behoren. De btw-verhoging leidt voor de gebruikers daarvan tot een totale kostentoename van € 18 miljoen.

Omdat ziekenhuizen niet btw-plichtig zijn, hoeven ze geen btw te berekenen over hun zorgtarieven. Desondanks heeft de verhoging van de btw ook gevolgen voor de ziekenhuizen. Zo zullen onder meer de inkoopkosten van de (dure) geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegepast en de geneesmiddelen die de afgelopen jaren zijn overgeheveld naar het budget van het ziekenhuis met 3% stijgen. Omdat de ziekenhuizen de btw over de inkoop van geneesmiddelen niet mogen verrekenen, betekent dit dat deze kostenstijging voor rekening van het ziekenhuis komt.

Bijbetaling gemaximeerd

Het regeerakkoord vermeldt ook dat er maatregelen komen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen. Deze moeten leiden tot een besparing van € 460 miljoen per jaar in 2023. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren door een scherpere inkoop, overheveling van geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget en een aanpassing van de Wet geneesmiddelprijzen.

Sluitpost is een aanpassing van Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). Bij een herijking van het GVS stelt de overheid nieuwe vergoedingslimieten voor geneesmiddelen vast. Binnen het GVS moet een verzekerde bijbetalen als een fabrikant voor een geneesmiddel een inkoopprijs vaststelt die hoger is dan de vergoedingslimiet uit het GVS. De bijbetaling is dan gelijk aan het verschil tussen die prijs en de limiet. Deze vorm van eigen betaling, die sinds het begin van de jaren negentig van kracht is, wordt vanaf 2019 gemaximeerd tot € 250 per verzekerde per jaar.

Als deze GVS-maximering al in 2016 van kracht zou zijn geweest, dan zouden ongeveer 50.000 verzekerden daarvan hebben geprofiteerd voor een gezamenlijk bedrag van € 12,5 miljoen.
Onder redactie van: Gerda van Beek
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.