Farmaceutische zorg in de huisartsenpraktijk

FarmaMagazine_innovatieprijsKNMP Zorginnovatieprijs najaar 2015: Tijdens het KNMP congres op 6 oktober jongstleden kregen de Samenwerkende Apotheken Alphen e.o. de Zorginnovatieprijs najaar 2015 voor hun vernieuwende samenwerking met de huisartsen in Huisartsenpraktijk Prelude. Iedere morgen is er een apotheker in het centrum voor farmaceutische consulten en collegiaal advies. Huisarts Carolien de Boer en apotheker Toine Seesing zijn enthousiast.

Het idee ontstond ruim een jaar geleden. In Alphen aan den Rijn was geen plek meer voor de kleine apotheek in Huisartsenpraktijk Prelude. De huisartsen konden de ruimte die de apotheek innam goed gebruiken, maar het verdwijnen van de apotheek mocht niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Geïnspireerd door het Point-onderzoek van apotheker-onderzoeker Anne Leendertse, besloten huisartsen en apothekers de zorgfunctie van de apotheker wel binnen de muren van het centrum te houden. Sinds juli kunnen patiënten iedere morgen terecht bij apothekers Toine Seesing of Maartje van Leeuwen. “En het leuke is dat het gesprek hier altijd over de inhoud gaat en nooit over geld.”

Polyfarmacie
Natuurlijk moesten de patiënten er even aan wennen dat ze in het centrum alleen voor een gesprek terecht kunnen bij de apotheker en dat ze hun geneesmiddelen verderop moeten halen. “Maar als je het uitlegt, vinden ze het logisch”, vertelt huisarts Carolien de Boer. “Ik verwijs nu bijvoorbeeld mensen met polyfarmacie door, wanneer er farmacotherapeutische vragen zijn die ik niet kan oplossen.” Soms kunnen patiënten direct doorlopen en als de apotheker bezet is, wordt er door de doktersassistenten een afspraak in de Medicom-agenda gezet.
“Als medebehandelaar binnen de huisartsenpraktijk heb ik juridisch de bevoegdheid om het huisartsdossier in Medicom in te zien. Dat helpt bij het analyseren van problemen en het geven van een goed advies”, aldus Seesing. “In de samenwerking met Pharmacom en Medicom is al veel mogelijk, maar nu heb ik onder andere toegang tot de indicatie en specialistenbrieven. Bovendien heb ik hier meer rust en tijd om met patiënten in gesprek te gaan dan in Apotheek De Herenhof, waar ik beherend apotheker ben en meer ballen in de lucht moet houden.”

Kwaliteitswinst
De apothekers zijn in juli gestart met het verwerken van herhaalaanvragen in samenwerking met de doktersassistenten. De Boer: “Daardoor wordt er anders naar aanvragen gekeken. De apotheker kan beoordelen of er sprake is van een interactie tussen medicijnen. Bovendien wordt er beter gekeken of een controle bij de huisarts wenselijk is en of de bloeddruk, schildklier- of nierfunctie gecheckt moet worden. Dat zijn zaken die er eerder in de drukte aan de balie of telefoon wel eens bij inschoten. Doordat de apothekers nu meekijken, worden de assistenten hier beter in getraind. Los van de herhaalaanvragen die nu via de apotheker lopen, krijgen zij ook aanvragen vanuit het spreekuur en via de telefoon. Zo verbeteren we de kwaliteit van de zorg.”
Wat volgens huisarts Carolien de Boer ook bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg is het veelvuldig overleg dat huisartsen, praktijkverpleegkundigen (PVH) en apothekers met elkaar hebben. “We wisten elkaar voorheen al goed te vinden, maar de fysieke aanwezigheid in de praktijk maakt het nog makkelijker. Er is een verschil tussen bellen en bij elkaar binnen lopen.”

Combiconsult praktijkverpleegkundige en apotheker
De Innovatieprijs van de KNMP kregen de Alphense apothekers met name voor het combiconsult, een samenwerking van de praktijkverpleegkundigen en apothekers bij de begeleiding van mensen met diabetes en COPD. “Praktijkverpleegkundigen weten veel van de behandeling van diabetes en COPD, maar vaak hebben deze patiënten meerdere aandoeningen waarvoor ze ook voor de PVH onbekende geneesmiddelen gebruiken. Daar komt dan de kennis van de apotheker om de hoek kijken”, verduidelijkt De Boer. Tijdens een combiconsult heeft een patiënt eerst een jaarcontrole bij de PVH en aansluitend een farmaceutisch consult bij de apotheker. Seesing: “De PVH-er is daardoor minder tijd kwijt aan het bespreken van de medicatie en we kunnen allebei doen waar we goed in zijn, wat ten gunste komt van de patiënt.”

Naast de herhaalreceptuur en het combiconsult willen de apothekers de verwerking van ontslagbrieven oppakken. “De overdracht van ontslagmedicatie naar de apotheek loopt nog niet optimaal. Nu we hier zitten, kunnen we daar zelf verandering in brengen. Niet dat de ontslagbrief altijd compleet is, maar het is in ieder geval een verbeterslag.”

Financiering
De financiering is nog een punt van aandacht. De apothekers zitten om tafel met de zorgverzekeraar, maar er zijn nog geen afspraken over een vergoeding. De ontkoppeling van uitgifte en advies maakt het lastig, omdat het farmaceutisch consult op zich geen betaalde titel is. De kosten worden nu slechts voor een klein deel gedekt vanuit de apotheekvergoeding voor medicatiebeoordelingen. “Een medicatiebeoordeling is relatief duur. Ik zou willen dat het farmaceutisch consult een soortgelijke financiering krijgt als het consult van de huisarts”, aldus Seesing.

Resultaten
Cijfermatig onderbouwen kunnen ze het nog niet, maar Carolien de Boer en Toine Seesing weten zeker dat de apotheker in de huisartsenpraktijk medicatiefouten voorkomt en de effectiviteit vergroot. Ze merken dat er minder foutmeldingen voorkomen bij herhaalreceptuur en kunnen voorbeelden noemen van successen. Zoals de mevrouw die na ontslag uit het ziekenhuis een tablet dat ze eerst eenmaal daags nam twee keer zou moeten gaan slikken. Het bleek een tikfoutje. Of de patiënt die al 4 jaar zonder controle dexamfetamine kreeg, omdat de huisarts dacht dat hij nog onder behandeling was bij de GGZ.

Voor Seesing is het project geslaagd als de huisartsen en de patiënten na een jaar willen dat de apotheker blijft. “We zijn aan het pionieren met het doel betere zorg te leveren. Ik wil dingen voor zijn. Voorkomen dat de patiënten die ik hier zie alsnog met vragen in de apotheek komen. Dat is lastig te meten.” De Boer: “Het gaat ook om het gevoel dat je hebt. Het gevoel dat je elkaar versterkt en blijft versterken.”

Tekst: Margriet van Lingen
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PharmaPartners

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.