Financiële impuls voor creatieve oplossingen

VWS stelt extra geld beschikbaar voor creatieve oplossingen van ontstane problemen in de zorgverlening. De enorme impact van de pandemie schreeuwt om creatieve oplossingen. Heeft u een oplossing, los van de reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten? Vraag dan nu een financiële start- of projectimpuls aan bij ZonMw. Er is geen deadline voor deze regeling.

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot tal van uitdagingen in de zorg en de samenleving. Hoe kunnen we in deze tijd goede zorg en ondersteuning blijven bieden? Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen. Maar ook de gevolgen van social distancing, met name bij kwetsbare groepen. Daarbij staan zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te blijven doen. Daartoe zijn tal van creatieve oplossingen nodig.

Start- en projectimpuls
Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

  1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
  2. en projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Aanvragen
Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren, komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie
Er is voor deze regeling deadline. Dit betekent dat u continu een offerteaanvraag kunt indienen op het moment dat het u schikt.Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…