FIP publiceert voor apothekers nieuwe richtlijn coronavirus

De International Pharmaceutical Federation (FIP) heeft de wereldwijde corona-richtlijn voor apothekers bijgewerkt. Deze leidraad vervangt de eerste richtlijn die vorige maand is uitgegeven. Gezien de snelle ontwikkeling is een update dringend noodzakelijk. Het document biedt relevante informatie en richtlijnen voor alle apothekers en apotheekmedewerkers.

Apotheken hebben het zwaar in deze hectische tijd. Juist openbare apotheken zijn vaak het eerste contact voor mensen met gezondheidsproblemen of voor degenen die behoefte hebben aan informatie en betrouwbaar advies. Tegelijk moet de normale farmaceutische zorg doorgang vinden. De FIP wil met deze uitgave wereldwijd apothekers en medewerkers ondersteunen.

Inhoud
De bijgewerkte richtlijn voor het coronavirus/COVID-19 bevat:

  • Wijze van transmissie en incubatieperiode
  • Apotheekactiviteiten en -faciliteiten: zorgen voor veiligheid en continuïteit van de dienstverlening
  • Preventieve maatregelen, waaronder het gebruik van maskers
  • Apotheekinterventies en patiëntbegeleiding
  • Behandelrichtlijnen en medicijnen die mogelijk moeten worden opgeslagen
  • Vooruitgang bij de ontwikkeling van medicijnen en vaccins
  • Laboratoriumtests voor COVID-19 in geval van vermoeden van het virus bij mensen
  • Reinigings- en desinfectieproducten en -procedures
  • Reisadvies

Kijk op de website van FIP voor de herziene richtlijn (update: 19 maart 2020).

Veiligheid geneesmiddelen
De leidraad gaat ook in op de verschillende opvattingen over de veiligheid van gebruik van ibuprofen, ACE-remmers, ARB’s en corticosteroïden met betrekking tot de coronavirus/COVID-19-pandemie. De suggestie is dat gebruik leidt tot een verhoogd risico op infectie of een verhoogde ernst van de ziekte. Echter: elk advies om gebruik te staken, zal leiden tot grote bezorgdheid bij het publiek. Vooral openbare apothekers krijgen veel vragen over gebruik van deze middelen en zij moeten mensen hierover goed kunnen adviseren. Neem daarom kennis van de standpunt van het FIP hierover.

Over FIP
De International Pharmaceutical Federation (FIP) is de wereldwijde federatie van nationale verenigingen van apothekers en farmaceutische wetenschappers en onderhoudt officiële betrekkingen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Met 151 aangesloten organisaties vertegenwoordigt ze ruim vier miljoen beoefenaars en wetenschappers over de hele wereld. www.fip.org

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.