Fonds moet nieuwe zorg sneller beschikbaar maken

Er is een fonds in het leven geroepen met 105 miljoen euro in kas. Dit heeft minister Bruno Bruins onlangs bekend gemaakt. Met dit fonds moeten geneesmiddelen, medische technologie en veelbelovende behandelingen sneller beschikbaar komen voor de patiënt. De minister wil zo voorkomen dat goede zorg blijft steken in de ontwikkelfase.

Het bedrag is bedoeld als subsidieregeling voor nieuwe behandelingen, hulpmiddelen en medische technologie  die  over het algemeen  al tot de markt zijn toegelaten,  maar nog niet worden vergoed.  Voordat een nieuwe vorm van zorg  kan worden vergoed vanuit de basiszorg moet het aantoonbaar meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande behandelingen. Om dat te kunnen aantonen, is tijd, geld en expertise nodig. Met het geld uit het fonds, kunnen ontwikkelaars zoals MKB’ers, ziekenhuizen  en  onderzoekers dit onderzoek betalen en worden de gemaakte zorgkosten tijdens het onderzoek gedekt. Ook krijgen zij professionele hulp bij de opzet van het onderzoek.

Laagdrempelig

Deze regeling gaat in op 1 januari 2019 en komt in de plaats van de huidige regeling van voorwaardelijke toelating. De regels daarvoor zijn in de praktijk te lastig, waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt. De nieuwe regeling is laagdrempeliger, waardoor er naar verwachting vier tot vijf keer meer gebruik van gemaakt zal worden. Omdat de regeling eenvoudiger is, wordt de totale  voorbereidings- en onderzoektijd teruggebracht van ongeveer zes   naar ongeveer vier jaar.

Regeling voor geneesmiddelen

Bruins werkt aan een vergelijkbare regeling voor geneesmiddelen. Vanwege de verschillen in geldende regelgeving voor geneesmiddelen wordt hiervoor een aparte regeling in het leven geroepen. Deze regeling wordt de komende periode uitgewerkt en zal voor het einde van het jaar worden gepresenteerd worden.

Actieve evaluatie van de zorg

Datzelfde geldt voor de regeling om bestaande zorgvormen te evalueren om te kijken of ze echt goed werken. Ook in  het onderhandelaarsakkoord  medisch specialistische zorg is afgesproken om bestaande zorg  actiever  te evalueren, om zo onnodige zorg of zorg die niet werkt, te weren uit het basispakket.

Onder redactie van: Gerda van Beek