Geavanceerde chronisch hartfalen voorwaardelijk in basispakket

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering.  Het betreft zorg op afstand via een sensor. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Voorwaarde is wel dat patiënten meedoen aan onderzoek, waarmee de (kosten)effectiviteit kan worden bepaald.

Het gaat om een behandeling, waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. De patiënt stuurt via de sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de hartfalenverpleegkundige en cardioloog informatie. Zij kunnen daardoor de behandeling op afstand aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen.

Vergoeding

De vergoeding van de behandeling geldt voor de duur van vier jaar. CardioMEMS wordt alleen vergoed uit het basispakket bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten dienen daarnaast deel te nemen aan onderzoek, waardoor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van CardioMEMS kan worden bepaald. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar.

Voorwaardelijke toelating

In 2012 werd voor het eerst een behandeling voorwaardelijk toegelaten. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten, krijgen patiënten in onderzoeksverband toegang tot deze potentieel veelbelovende vormen van zorg én komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket.

Sinds januari 2019 is gestart met de subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’. Deze vervangt de regeling voorwaardelijke toelating, met uitzondering van de onderzoekstrajecten die in 2020 gaan starten of die al gestart zijn.

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.