Gecombineerde leefstijlinterventie helpt huisartspraktijk bij aanpak overgewicht en obesitas

Onlangs organiseerde het Obesitas Platform in samenwerking met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) een webinar over de rol van de huisarts(praktijk) in de aanpak van overgewicht en obesitas. Hoewel preventieve zorg een kerntaak van de huisartsenzorg is, vindt niet iedere huisarts het makkelijk deze problematiek bespreekbaar te maken. Ook kennis over en tijd voor een adequate aanpak ontbreken veelal. De introductie van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijk handvat waar zorgverlener én patiënt mee uit de voeten kunnen. Het aantal mensen met overgewicht in Nederland neemt zorgwekkend toe. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft inmiddels matig of ernstig overgewicht en daar bovenop zit nog de groep met obesitas. Actie om deze ‘andere pandemie’ te bezweren is hard nodig. Tot nu toe gebeurt dit echter zonder al teveel succes. Dat de eerstelijnszorg een belangrijke rol moet spelen staat buiten kijf, maar blijkt niet zo eenvoudig. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog,…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.