Gedragscode farmaceutische industrie: stap naar méér

Afgelopen week is de gedragscode farmaceutische industrie overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. ‘Een schitterend document, een mijlpaal in onze geschiedenis’, volgens Aarnoud Overkamp, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Er zijn echter ook andere geluiden te horen. Minister Bruins stelt dat het goed is dat deze code er is, maar vindt dat deze nu nog tekort schiet. De code vermeldt namelijk niets over maatschappelijk verantwoorde prijzen en transparantie over de opbouw van de prijs. “Die mis ik”.

Ook Andre Rouvoet en voorzitter van het Adviescollege dat toezicht houdt op de code, merkt op dat de “code nog wel een paar tandjes scherper moet.” In de code met in totaal 38 gedragsregels gaat het in geen enkel opzicht over de hoge prijzen van nieuwe medicijnen. Ook is er niets opgenomen over hete hangijzers zoals het zo lang mogelijk vasthouden van patenten en octrooien. Evenmin over het aanvragen marktexclusiviteit voor al langer bestaande middelen, waarna de prijs exorbitant wordt verhoogd, zoals het geval was bij CDCA.

Verdergaande spelregels
Bijna cynisch wordt wel gezegd dat de code weinig meer inhoudt dan dat de farmaceutische industrie in fraaie bewoordingen toezegt zich te houden aan de bestaande wet- en regelgeving. Maar dat moest ze uiteraard al. Terwijl de spelregels in de code juist verder moeten, stelt Rouvoet. “Zodat we een volgende keer dat zoiets voorbij komt, dat beet kunnen pakken en kunnen zeggen: nee, zo moet het niet. Die concretisering moet er op een aantal punten echt nog in.”

Geneesmiddelentekort
Overkamp zegt ter verdediging dat bindende afspraken over het prijsbeleid van de veertig aangesloten bedrijven niet mogelijk zijn. Niet alleen omdat het niet mag vanwege de mededingingsautoriteit, maar ook omdat internationale hoofdkantoren deze doorgaans bepalen. “De branchevereniging kan weinig vinden van individueel prijsbeleid”, stelt hij vast. Overigens is er in de code wel een artikel opgenomen dat de aangesloten bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren hoeveel zij uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland. Met een ander artikel zeggen de fabrikanten toe hun beleid erop te richten om geneesmiddelen duurzaam beschikbaar te hebben en te houden en geneesmiddelentekorten te voorkomen. Nog zo’n heet hangijzer, maar waarover de code wel iets meldt.

Op naar een verbeterde versie
Het is duidelijk; de code waaraan twee jaar is gewerkt en die een eind moet maken aan de maatschappelijke onvrede over de houding van farmabedrijven, is daarin niet geslaagd. Althans: deze versie niet. Minister Bruins geeft nadrukkelijk aan dat hij vindt dat in een code voor farmaceutische bedrijven iets hoort te staan over goede medicijnen voor redelijke prijzen. De transparantie over hoe de prijzen van geneesmiddelen tot stand komen, is volstrekt onvoldoende. Nog voordat dit kabinet afzwaait, wil de minister een verbeterde versie ontvangen waarin die twee punten wél terugkomen.

Dat gaat ook gebeuren. Want, zoals Overkamp toegeeft: “De code is aanleiding voor een intensiever gesprek binnen de sector en met de samenleving. Dit is nadrukkelijk bedoeld als een begin. Over de verdere ontwikkeling van de code gaan we intern én met de minister zeker verder in gesprek.’

Lees meer
Zie: Gedragscode Integriteit, Transparantie, Kwaliteit en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Alle geneesmiddelenbedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in totaal ruim 40, onderschrijven de gedragscode.

Bronnen: VIG, Volkskrant, NOS, Zembla

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.