Gegevensuitwisseling tussen tandarts en apotheek

Wat is er voor een tandartspraktijk nodig om het opvragen van medicatiegegeven mogelijk te maken? Om dat te achterhalen is in Nijmegen een pilot met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheek en tandartspraktijk van start gegaan. Het vereist in ieder geval aansluiting van tandartspraktijken op het LSP. En dat betekent voldoen aan veel regels.

De pilots worden uitgevoerd door Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in nauwe samenwerking met de tandartskoepel KNMT, apothekerskoepel KNMP en Patiëntenfederatie Nederland. Ventimart, een leverancier van een tandartsinformatiesysteem, is eveneens betrokken. Overigens wordt informatie uit het Tandarts Informatie Systeem niet beschikbaar gesteld. De pilots vormen volgens VZVZ een voorbereiding op het uitrollen van digitale medicatie-overdracht in de zorg. Dat komt voort uit het programma Samen voor medicatieoverdracht.

Nieuwe groep voor LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) regelt het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverleners. Het is de bedoeling dat tandartspraktijken voor de medicatie-overdracht in de toekomst kunnen aansluiten op dat LSP. Tandartsen zijn echter een nieuwe groep zorgverleners voor het LSP, waardoor aansluiting niet eenvoudig tot stand komt. Daarvoor moeten er tal van maatregelen worden getroffen, waaronder: het voldoen aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), het gebruik van beveiligde netwerkverbindingen, het registreren als UZI-abonnee om je met een UZI-pas te kunnen identificeren voor het LSP, de gebruiksovereenkomst met VZVZ en het inpassen in de praktijkprocessen. Al deze maatregelen worden in de pilot bekeken en geëvalueerd met een knelpunteninventarisatie.

Kleine schaal

De pilot wordt in eerste instantie op kleine schaal in de stad Nijmegen uitgevoerd met tandartspraktijk De Oversteek en twee apotheken. Het gaat om een eerste onderzoek. De vraag wat de betekenis van de digitale medicatie-overdracht is voor het behandelplan, wordt daarna bekeken.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.