Gelijke inhalatietechniek bij meerdere inhalatoren

Een goede inhalatietechniek van astma- en COPD-patiënten is een blijvend aandachtpunt in de longzorg. Een ander aandachtspunt zou de keuze van de inhalator moeten zijn. Die moet namelijk passen bij de individuele patiënt. En als er sprake is van het gebruik van verschillende inhalatoren, moet voor elke voorschrijver altijd één vraag centraal staan en namelijk de volgende. Gaat het bij de verschillende inhalatoren om dezelfde inhalatietechniek?

Het komt regelmatig voor dat een astma- of COPD-patiënt gebruik maakt van twee (of drie) verschillende inhalatoren, met elk een andere inhalatorweerstand. Of dat iemand twee verschillende toedieningsvormen heeft met twee verschillende technieken. Dat is natuurlijk vragen om afbreuk van het beoogde resultaat.

Grote variatie

Het aantal werkzame stoffen is beperkt. Dat kan echter niet worden gezegd van het aantal toedieningsvormen en inhalatoren. Die variatie daarin is enorm groot en nog steeds brengen fabrikanten nieuwe apparaten op de markt. Dat maakt een goede keuze lastig. Een afweging die de patiënt en voorschrijver, als het goed is, in gezamenlijk overleg moeten maken. Daarnaast is er nog het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Dat leidt er soms toe dat de patiënt uiteindelijk een ander preparaat krijgt dan de behandelaar heeft voorgeschreven. De voorschrijvers hebben op die wisseling niet altijd zicht en dan zijn alle inspanningen om te komen tot de juiste inhalator tevergeefs.

Gelijke weerstand

Terwijl een goede match tussen de patiënt en diens inhalator leidt tot het bevorderen van de o zo nodige therapietrouw. Aandachtspunten in de keuze zijn bijvoorbeeld de hand-longcoördinatie. De inhalatiekracht van de patiënt. Maar ook de omstandigheden. Zo is voor een doorsnee puber een voorzetkamer verre van cool. En als de patiënt in de loop van de tijd meerdere inhalatoren krijgt voorgeschreven, is het eerst zaak om te uit te zoeken of mogelijk kan worden volstaan met één inhalator. Is dat niet het geval en is het gebruik van meerdere inhalatoren noodzakelijk, dan moeten deze allemaal in principe dezelfde inhalatietechniek en dezelfde interne weerstand hebben om het beste resultaat te bereiken. Op bestaande schema’s zijn de interne weerstanden van inhalatoren aangegeven.

Ideale inhalator: feit of fabel

De PUF Academy biedt een gratis registratie van de webinar: De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel? Deze webbinar duurt een uur en is on-demand beschikbaar. Laat u bijpraten over inhalatoren door longverpleegkundige Titia Klemmeier, hoofd Inhalatie Research RUG Paul Hagedoorn en Johan Kooistra, Healthcare Development BENU Apotheek

Onder redactie van Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.