Gelijke inhalatietechniek bij meerdere inhalatoren

Een goede inhalatietechniek van astma- en COPD-patiënten is een blijvend aandachtpunt in de longzorg. Een ander aandachtspunt zou de keuze van de inhalator moeten zijn. Die moet namelijk passen bij de individuele patiënt. En als er sprake is van het gebruik van verschillende inhalatoren, moet voor elke voorschrijver altijd één vraag centraal staan en namelijk de volgende. Gaat het bij de verschillende inhalatoren om dezelfde inhalatietechniek?

Het komt regelmatig voor dat een astma- of COPD-patiënt gebruik maakt van twee (of drie) verschillende inhalatoren, met elk een andere inhalatorweerstand. Of dat iemand twee verschillende toedieningsvormen heeft met twee verschillende technieken. Dat is natuurlijk vragen om afbreuk van het beoogde resultaat.

Grote variatie

Het aantal werkzame stoffen is beperkt. Dat kan echter niet worden gezegd van het aantal toedieningsvormen en inhalatoren. Die variatie daarin is enorm groot en nog steeds brengen fabrikanten nieuwe apparaten op de markt. Dat maakt een goede keuze lastig. Een afweging die de patiënt en voorschrijver, als het goed is, in gezamenlijk overleg moeten maken. Daarnaast is er nog het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Dat leidt er soms toe dat de patiënt uiteindelijk een ander preparaat krijgt dan de behandelaar heeft voorgeschreven. De voorschrijvers hebben op die wisseling niet altijd zicht en dan zijn alle inspanningen om te komen tot de juiste inhalator tevergeefs.

Gelijke weerstand

Terwijl een goede match tussen de patiënt en diens inhalator leidt tot het bevorderen van de o zo nodige therapietrouw. Aandachtspunten in de keuze zijn bijvoorbeeld de hand-longcoördinatie. De inhalatiekracht van de patiënt. Maar ook de omstandigheden. Zo is voor een doorsnee puber een voorzetkamer verre van cool. En als de patiënt in de loop van de tijd meerdere inhalatoren krijgt voorgeschreven, is het eerst zaak om te uit te zoeken of mogelijk kan worden volstaan met één inhalator. Is dat niet het geval en is het gebruik van meerdere inhalatoren noodzakelijk, dan moeten deze allemaal in principe dezelfde inhalatietechniek en dezelfde interne weerstand hebben om het beste resultaat te bereiken. Op bestaande schema’s zijn de interne weerstanden van inhalatoren aangegeven.

Ideale inhalator: feit of fabel

De PUF Academy biedt een gratis registratie van de webinar: De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel? Deze webbinar duurt een uur en is on-demand beschikbaar. Laat u bijpraten over inhalatoren door longverpleegkundige Titia Klemmeier, hoofd Inhalatie Research RUG Paul Hagedoorn en Johan Kooistra, Healthcare Development BENU Apotheek

Onder redactie van Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.