Meteen naar de inhoud

Communicatie is de essentie van goede zorg

Bart Vincken, poliklinisch apotheker OLVG, locatie West is een vloeiend spreker. Hij praat in volzinnen met hoorbare komma’s, punten en dubbele punten. Geen adempauzes, geen stiltes of zoeken naar woorden. Alsof denken en praten in volledige harmonie samenvallen.

Bart: “Ik ben altijd een gemakkelijke prater geweest. Ik bemoei me ook overal mee. Daarom word ik regelmatig gevraagd voor lezingen, onderhandelingen of commissies. Ik doe het graag. Belangrijke processen kun je beter buiten de apotheek beïnvloeden dan binnen de vier muren van de apotheek. Veranderen doe je buiten.” De poliklinische Sint Lucas Andreas Apotheek is een 24-uurs apotheek waar patiënten 7 dagen per week geneesmiddelen kunnen ophalen. Hiervoor werken er overdag 25 medewerkers die net als Bart in dienst zijn van het ziekenhuis. Voor de avond-, nacht- en weekenddienst leveren de omliggende apotheken het personeel. Het OLVG, locatie West is een topklinisch ziekenhuis dat jaarlijks aan 200.000 patiënten hoogstaande, patiëntgerichte zorg biedt.

Je komt uit de openbare farmacie. Blij met de overstap naar de poliklinische apotheek?
Bart: “Ik werk hier sinds de oprichting in 2010. En nee, ik heb zeker geen spijt. Sterker nog, ik had het veel eerder moeten doen. Volgens de regels leveren wij eerstelijnszorg maar eigenlijk zijn we onderdeel van de apotheek van het ziekenhuis. We begeleiden en behandelen patiënten in een periode waarin ze specialistische farmacie nodig hebben. Voor sommigen is dat een week, anderen hebben jaren specialistische farmacie nodig. Ook als ze weer thuis zijn want steeds meer zorg wordt van het ziekenhuis overgeheveld naar de thuissituatie. Wij zitten in een topklinisch ziekenhuis met hoogwaardige zorg op meerdere deelgebieden. Dat betekent dat de farmaceutische vraagstukken die op je afkomen ingewikkelder en specifieker zijn dan in de openbaar apotheek. In die inhoudelijke uitdaging ligt mijn gedrevenheid.”

Geen last van domeindenken als je werkt met zorgprofessionals in de tweede lijn?
“Dat zal per ziekenhuis verschillen maar een van de mooie aspecten van het OLVG is de gelijkwaardigheid tussen zorgverleners. Dat is opvallend. Er is weinig hiërarchie en je kunt elkaar gemakkelijk aanspreken. Voor deze cultuur is in het verleden bewust gekozen. Het is een speerpunt van beleid geweest en is vastgelegd in procedures, instructies en inwerkschema’s. En het werkt. Communicatie en soepel samenwerken is de essentie van goede zorg.”

Hoe is jouw relatie met openbaar apothekers in de buurt?
“Toen ik in het ziekenhuis werd aangesteld was een van mijn opdrachten de relatie met de openbaar apothekers in de omgeving goed te houden en waar wenselijk te verbeteren. Dat is volgens mij gelukt. Onder andere door de problemen die zij ervaren met de ziekenhuiszorg voor hen op te lossen. We staan open voor hun opmerkingen en aanbevelingen en implementeren ook daadwerkelijk veranderingen. Zo zien ze dat er zeker iets met hun ervaringen wordt gedaan.”

Kun je een voorbeeld geven van die verbeterde samenwerking?
“Als je als openbaar apotheker een vraag hebt over een ziekenhuisrecept, pak je de telefoon en begin je met bellen. Meestal heb je geen specifiek nummer van de betreffende zorgverlener. Dus je belt eerst de centrale, dan de afdeling en een half uur verder krijg je iemand te spreken. En dikwijls is het niet de voorschrijver zelf maar iemand die namens de arts antwoord geeft. Met een beetje geluk krijg je een bevredigend antwoord. Ik adviseer om vragen via de poliklinisch apotheek te stellen want wij mogen als verlengstuk van het ziekenhuis gebruikt worden. Wij weten hoe we collega’s in het ziekenhuis het beste kunnen bereiken. Ik neem geen genoegen met een afschuifantwoord en wil precies weten wat de afwegingen zijn geweest. Die geef ik vervolgens door aan de openbaar apotheker. Ervaring leert dat dit gewaardeerd wordt en belangrijker: het leidt tot betere patiëntenzorg.”

Hoe blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied?
“Ik volg de standaard nascholingen en congressen, en lees vakliteratuur. Daarnaast is er elke week een presentatie in de vakgroep klinische farmacie waaraan alle apothekers van drie ziekenhuizen in Amsterdam meedoen. Tijdens ieder overleg geeft een vakgroep lid of stagiaire een presentatie over een inhoudelijk onderwerp. Recentelijk hebben we het gehad over het voorschrijven van een vaste kuurlengte van een antibioticumkuur. Het advies om de kuur altijd af te maken, lijkt een slecht advies te zijn. Verder onderzoek is nodig maar bij voldoende onderbouwing gaan we het beleid in de apotheek misschien aanpassen.”

Wat vind je van het regeerakkoord: ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ met een pakket aan voorstellen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen?
“Doelmatigheid is van groot belang in de zorg. Manieren om de prijzen van geneesmiddelen te beïnvloeden, kunnen nuttig zijn. Het preferentiebeleid heeft geld bespaard maar is totaal doorgeslagen en heeft de markt zodanig verstoord dat we voortdurend tegen geneesmiddelentekorten aanlopen. Het grootste probleem op dit moment in de farmacie zijn geneesmiddelen die niet of slecht leverbaar zijn. Smalspectrumantibiotica als Flucloxacilline en Feniticilline zijn vaak niet te verkrijgen waardoor we over moeten gaan op behandeling met breedspectrumantibioticum. Met alle gevolgen voor de antibioticaresistentie waarmee ziekenhuizen op dit moment kampen. Het is het resultaat van de totaal doorgeslagen marktwerking waarvan patiënten uiteindelijk de dupe zijn.”

In ‘Drijfveren’ spreken we met apothekers in Nederland over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie spreken we met Bart Vincken, poliklinisch apotheker Sint Lucas Andreas Apotheek in het OLVG, locatie West in Amsterdam.

Foto en tekst: Cai Vosbeek

Dit artikel verscheen eerder in de november-editie van FarmaMagazine 2017.

 

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens