Geneesmiddel tegen Kahler in basispakket

Vanaf 1 september a.s. wordt daratumumab vergoed voor patiënten die dit middel gebruiken in combinatie met andere middelen. Daratumumab was al beschikbaar als zogenaamde monotherapie voor patiënten die al eerder zijn behandeld. Het betreft een therapie voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is er sprake van kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft met succes onderhandeld over de prijs van daratumumab in twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler. Dankzij de prijsafspraken wordt het middel vanaf 1 september a.s. ook vergoed uit het basispakket als het wordt gebruikt in combinatie met andere middelen.

Vertrouwelijke korting
De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting. Daarnaast verlaagt de leverancier de openbare prijs met 7,7%. De afspraken gelden tot en met 2021. Vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de leverancier kan de uitkomst van de onderhandelingen niet openbaar worden gemaakt.

Het onderhandelen is gebeurd op advies van het Zorginstituut Nederland. Zij hebben becijferd dat de totale kosten voor daratumumab in de twee betreffende combinatiebehandelingen kan oplopen tot 57 miljoen euro per jaar als er geen prijsafspraken zouden worden gemaakt.

Sluis
Daratumumab werd vanwege de hoge kosten in de ‘sluis’ geplaatst. Dat houdt in dat het middel niet vergoed werd om zo eerst een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de leverancier. In de prijsafspraken die nu zijn gemaakt, is ook rekening gehouden met de combinatietherapie waarmee daratumumab ingezet kan worden als startbehandeling voor patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie. De Committee for Medicinal Products for Human Use van de European Medicines Agency heeft op 26 juli 2018 heeft een positieve opinie afgegeven voor gebruik bij deze patiënten.

Besparing dankzij prijsonderhandelingen
Als totaalbeeld: in 2015 en 2016 hebben prijsonderhandelingen met farmaceuten geleid tot een totale besparing van 155 miljoen euro. De resultaten over 2017 worden later dit jaar bekend.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.