Meteen naar de inhoud

Geneesmiddelenbeleid in de toekomst

Minister Van Ark van Medische Zorg heeft de ‘Voortgangsbrief algemeen geneesmiddelenbeleid 2021’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zoomt ze in op ontwikkelingen in het geneesmiddelenbeleid: uitgaande van vier thema’s: nieuwe en betere behandelingen met medicatie; effectieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten; beschikbaarheid geneesmiddelen en farmaceutische zorg van hoge kwaliteit.

Van Ark noemt deze vier thema’s ‘de hoekstenen van de farmaceutische zorg’. De brief Voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021 is eerder een rapport, gezien de omvang van 49 pagina’s en nog eens 6 aparte bijlagen.

Ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingen met medicatie mogelijk maken

De meeste innovatieve geneesmiddelen in ons land komen weliswaar uit buitenlandse laboratoria, maar Nederland kent een sterke kennisstructuur. En met de EMA in Amsterdam zijn we aantrekkelijk als vestigingsland. Het kabinet wil een wet- en regelgeving, die innovatie zo goed mogelijk stimuleert. “In de afgelopen jaren zijn al mooie stappen gezet, maar er zit meer in. Daarvoor is meer kennis, regie en bundeling van publieke én private financiering nodig, in nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven”, aldus Van Ark. ‘Dat creëert ook meer ruimte om belangrijke randvoorwaarden te stellen op het gebied van transparantie en maatschappelijk aanvaardbare prijzen. Met als uitgangspunt om marktfalen te corrigeren, zonder dat de investeringsrisico’s onverantwoord groot zijn.”

Toegang tot effectieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten

Van Ark stelt dat er op dit gebied mooie resultaten zijn behaald. Maandelijks wordt het basispakket uitgebreid metnieuwe effectieve intramurale en extramurale geneesmiddelen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars dragen met inkoop en doelmatig gebruik bij aan het beheersen van de uitgaven aan geneesmiddelen. Daarnaast wijst Van Ark op twee categorieën geneesmiddelen die in toenemende mate aandacht vragen. Ten eerste, de zogeheten onderkant van de markt. Bijvoorbeeld geneesmiddelen met lage prijzen in combinatie met relatief lage volumes. Ten tweede, de dure innovatieve geneesmiddelen. De uitgaven van deze groep geneesmiddelen blijven stijgen en leggen een steeds grotere druk op de houdbaarheid en de toegankelijkheid van het zorgstelsel.

Geneesmiddelen beschikbaar voor patiënten

Op het moment dat een geneesmiddel op de markt is, is het van belang dat dit daadwerkelijk beschikbaar is en blijft. Er is al veel geïnvesteerd om de effecten van geneesmiddelentekorten aan te pakken. Tegelijkertijd blijkt dat daarmee de grondoorzaken van geneesmiddelentekorten niet zijn aangepakt. Die oorzaken zijn complex en hebben een internationaal karakter. Het is daarom goed dat de Europese Commissie kijkt naar strategische afhankelijkheden in de geneesmiddelenketen, de oorzaken van tekorten en het identificeren van oplossingsrichtingen met Europese samenwerking. Alleen vraagt dat een lange adem. “Daarom moeten ook alle nationale oplossingsrichtingen maximaal worden verzilverd, zoals de doorontwikkeling van het Meldpunt en de uitwerking van de ijzeren voorraad”, aldus Van Ark.

Farmaceutische zorg van hoge kwaliteit

Van Ark stelt dat de kwaliteit van de farmaceutische zorg in ons land hoog is. Wel is het van belang dat de medicatieoverdracht beter wordt. In de apotheek, ziekenhuizen en behandelkamers is vaak geen correct beeld van de medicijnen van een patiënt. Patiënten, zorgverleners en mantelzorgers weten dit zelf ook vaak niet. Er ontbreekt een actueel medicatieoverzicht. Van Ark wijst op het programma Gegevensuitwisseling in de zorg, waarvan medicatieoverdracht het vlaggenschip is. De implementatie van de Richtlijn Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden zullen volgens Van Ark een enorme impuls aan de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening geven. Ander aandachtspunt is passende farmaceutische zorg: zorg moet meerwaarde hebben voor een patiënt. De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. En met de juiste informatie, over geneesmiddelen en hun effect. Het programma Regie op Registers is gestart om meer regie te voeren op de data-infrastructuur over (de effecten van) het gebruik van dure geneesmiddelen.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens