Geneesmiddelenbuffer van vijf maanden moet tekorten voorkomen

Minister Bruins van Medische Zorg wil dat fabrikanten en groothandels zorgen voor een geneesmiddelenvoorraad van vijf maanden. Deze voorraadverplichting moet voorkomen dat er een medicatietekort ontstaat bij stokkende aanvoer. Zo’n buffer zal naar schatting 85 procent van tijdelijke geneesmiddelentekorten kunnen opvangen. Ook komen er afspraken over het onnodig vernietigen van geneesmiddelen.

Het aanleggen van die zogeheten ‘ijzeren voorraad’ van vijf maanden begint in 2020 en vindt gefaseerd plaats. Het zal in totaal zo’n twee jaar in beslag nemen. Partijen bepalen gezamenlijk met welke medicijnen wordt gestart. De kosten bedragen zo’n 25 miljoen euro. Tegelijk levert het ook winst op. Apothekers en groothandels zijn bij tekorten minder tijd kwijt met het zoeken naar alternatieve geneesmiddelen. Ook voorkomt het de inzet van duurdere vervangende geneesmiddelen.

Productie naar Europa
Om de tekorten structureel aan te pakken, is tevens een Europese aanpak van belang. Europa is in toenemende mate afhankelijk geworden doordat de productie van (grondstoffen voor) geneesmiddelen op steeds minder plekken plaatsvindt. En veelal in landen buiten Europa. De minister is daarom met andere Europese lidstaten in gesprek om deze productie weer deels terug te halen naar Europa.

Afspraken en toezicht
De minister gaat met firma’s, groothandels, apothekers en zorgverzekeraars in gesprek over de financiering van de voorraden. Het is de bedoeling dat deze partijen samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van geneesmiddelentekorten. Zo worden er afspraken gemaakt om te voorkomen dat geneesmiddelen onnodig moeten worden vernietigd. De afspraken voor het aanleggen van extra voorraad worden vastgelegd in een beleidsregel en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat daarop toezien.

IJzeren voorraad
Minister Bruins: “Ik vind dat in ons land geneesmiddelen altijd beschikbaar moeten zijn. De aanleg van deze ijzeren voorraad voorkomt dat patiënten met lege handen staan. Daarnaast komt er voor de apotheker meer ruimte voor de zorg aan de patiënt in plaats van op de dagelijkse zoektocht naar andere medicijnen. Maar we zijn er nog niet. We moeten in Europa onderzoeken of de productie van cruciale geneesmiddelen en grondstoffen ook weer in de EU mogelijk is. Elke patiënt moet kunnen rekenen op het geneesmiddel dat hij of zij nodig heeft.”

Bron: Rijksoverheid

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.