Meteen naar de inhoud

Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.”

FarmaMagazine_Gerben Klein NulentFarmaceutische zorg uit het eigen risico, een nieuwe tariefstructuur met elementen van een abonnementshonorarium en een einde aan de budgetpolissen van zorgverzekeraars. En voor apothekers die zich niet houden aan de afspraken is er geen plaats meer binnen de KNMP. Gerben Klein Nulent, de nieuwe voorzitter van de KNMP, over zijn agenda voor de komende jaren.

Hij is nog steeds apotheker. Maar door een aantal jaren te werken in Polen heeft Gerben Klein Nulent de verplichte nascholingspunten niet meer kunnen bijhouden. Na 18 jaar zelfstandig apotheker in Rotterdam en 20 jaar in de top van OPG en later Mediq is Klein Nulent in december van het vorige jaar aan zijn volgende uitdaging begonnen: die van voorzitter van de KNMP, de beroepsorganisatie van alle apothekers. Zo profileert hij zich ook. Voorzitter van alle apothekers. Van openbare en ziekenhuisapothekers tot apothekers werkzaam in de industrie of bij de overheid.

Verbinder
Daar heeft de branche ook wel weer behoefte aan, een verbinder. Zijn voorganger, Rik van der Meer, werd door de zelfstandige apothekers naar voren geschoven als nieuwe frontman van de KNMP. Om de boel eens flink op te schudden en de positie van toch vooral de zelfstandige openbare apotheker te behartigen, en te verstevigen, zo luidde de ongeschreven opdracht. In korte tijd haalde Van der Meer met Marleen Barth het zo lang gevraagde externe zwaargewicht in huis. De eerste niet-apotheker in het bestuur. Rik verdween echter van het ene moment op het andere met stille trom. Onder het mom van persoonlijke redenen vertrok hij als eerste man van het apothekenbolwerk.
De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter verliepen deze keer wel rustig. De door de KNMP voorgedragen Gerben Klein Nulent haalde een forse meerderheid van de stemmen.
Rustig, zo formuleert Klein Nulent ook tijdens het interview. In een van de historische kamers van de KNMP in de Alexanderstraat in Den Haag wikt en weegt hij zijn woorden. Hij is zijn 100 dagen van voorzitterschap net voorbij, maar ferm van leer trekken, dat is niet aan hem besteed.

Hoe staat het met de farmacie in Nederland?
“De farmacie staat op een ongekend hoog niveau. Openbare en ziekenhuishuisapothekers leveren veel inspanningen om dit te bereiken. Door bezuinigingen in de zorg zijn wel de rendementen onder druk komen te staan. Dan is het lastig om goede zorg te leveren en een gezond bedrijf te runnen.”

Daarmee vertelt u niets nieuws.
“Het is nog steeds heel moeilijk voor veel apothekers. Apothekers hebben rendement nodig om te investeren. Investeren in zorg, in ICT of in een gezondheidscentrum.”

En ondertussen tekenen apothekers al jaren bij het kruisje.
“Zorgverzekeraars hebben sterk op de kosten gelet, gestimuleerd door het ministerie van VWS. Er is nog steeds te weinig oog voor de kwaliteit die apothekers leveren. Bovendien zijn zorgverzekeraars onvoldoende bereid om te investeren in de apotheek en in de farmaceutische zorg. Verzekeraars zijn ook ondernemers en die moeten investeren. Maar wat zie je in de praktijk? Te vaak krijgen zelfstandigen en ketens te horen dat er eerst bewijs moet zijn dat een bepaalde project rond farmaceutisch zorg ook echt werkt. Soms moet je iets ook gewoon proberen. Dat is ondernemen. Ik wil dat zorgverzekeraars samen met apothekers optrekken en samen die projecten beoordelen. Ondernemen is ook risico nemen.”

De apotheek is ook een bedrijf. Wie moet er dan investeren?
“Natuurlijk, apothekers doen aan innovatie om de patiënt beter te begeleiden. Gelet op de beperkte financiële middelen in de apotheek ligt de bal echter bij de zorgverzekeraar. Goede nieuws is wel dat contracten tussen zorgverzekeraars en apothekers nu meerjarencontracten worden. Dat biedt perspectief op meer investeren.”

De KNMP heeft onlangs een nieuw beleidsplan gepresenteerd. Opvallend punt is dat de Nederlandse Apotheek Norm, de NAN, plaats heeft gemaakt voor een set aan richtlijnen en protocollen. Iedere apotheker moet zich hier binnen vier jaar aan conformeren.

Wat gebeurt er met de apotheker die zich niet houdt aan deze nieuwe normen?
“De apothekers hebben ‘Ja’ gezegd tegen dit beleidsplan en deze manier van werken. En wie ‘Ja’ zegt moet ook aan het werk. Als wij aan zorgverzekeraars en inspectie toezeggen dat we dit gaan invoeren dan zijn wij als branche verplicht te voldoen aan deze eisen. Tussendoor zullen we momenten inlassen om te kijken waar iedereen staat met de implementatie. Dan moet je als apotheker uitleggen waarom je de afspraken niet nakomt. Wie niet kan, moeten we helpen, wie niet wil moet de KNMP verlaten.” Werken aan kwaliteit, transparant zorgverlenen, Klein Nulent geeft hoog op over de rol van de apotheker als zorgverlener. “Een rol die niemand betwist. Dat kunnen we nu hardop zeggen. De apotheker heeft een onmisbare rol en krijgt steeds meer waardering van andere partijen. Dat moeten we uitbouwen. Met inzicht in labwaarden en indicatie op het recept kunnen we nog meer zorg op maat leveren, patiënten nog beter begeleiden bij  therapietrouw. En dat in samenwerking met de voorschrijver. Onderzoek laat zien dat apothekers dan veel kosten besparen in de tweede lijn. Kijk ook naar de positie van de openbaar apotheker als wettelijk erkend specialist. Nog een teken dat de rol van de apotheker onbetwist is. Het lijkt erop dat we die erkenning krijgen. In deze zomer is daar meer duidelijkheid over. Dat betekent ook meer geld voor apothekers om de vervolgopleiding te volgen. En dus ook geld voor de opleiders.“

Ondertussen klagen apothekers over de administratieve lasten.
“We hebben net een onderzoek gestart naar de administratieve lasten in de apotheek. Er wordt veel geklaagd over de hoeveelheid aan regels. Niet alleen de door de overheid en zorgverzekeraars opgelegde regels, ook die de sector zelf heeft gemaakt. Regels zijn er nooit voor niks. Als de uitkomst van het onderzoek is ‘er zijn teveel onnodige regels’, dan moeten we gaan schrappen. De eerste stap is om de regels eens goed in kaart te brengen.”

Wat wilt u nog meer veranderen?
“We kijken naar de huidige tariefstructuur. De LOA, een van de secties van de KNMP, vraagt zich af of die tariefstructuur nog toekomstbestendig is. Moeten we misschien naar een vorm van abonnementshonorarium? Zoals dat ook bij huisartsen is ingevoerd. Is dat ook iets voor de farmacie? “

Wanneer moet de nieuwe tariefstructuur er zijn?
“Daar doe ik nu geen uitspraak over. Deze zomer ligt er een rapport klaar dat we eerst intern bespreken. Daarna gaan we met de stakeholders aan tafel.”

Dat duurt dus nog jaren
“Dat hoop ik niet. Iets dat goed is, komt snel.”

Hebt u nog meer op uw wensenlijstje?
“De farmaceutische zorg moet uit het eigen risico. Het kan niet zo zijn dat als de huisarts een inhalatie-instructie geeft dat niet ten laste komt van het eigen risico, maar als de apotheker precies dezelfde instructie aan de patiënt geeft  het wel van het eigen risico van de patiënt gaat. Minister Schippers gaat nu onderzoeken of de medicatiebeoordeling uit het eigen risico kan. Maar dat gaat mij niet ver genoeg. Ik vind dat alle farmaceutische zorg, van beoordeling tot instructie, uit het eigen risico moet. Maar daar is op dit moment geen politieke meerderheid voor te vinden. “

Ondertussen blijft er nog veel scepsis  in de sector over de toekomst.
“Ik ben positief over de toekomst. Wel maak ik me over een aantal zaken grote zorgen. Neem de verschraling van het aanbod in de openbare apotheek. De apotheek krijgt steeds minder hulpmiddelen te leveren. Daarnaast loopt nog steeds de discussie over de dure geneesmiddelen. Delen daarvan verdwijnen uit de openbare apotheek. Wel voeren openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers op initiatief van de KNMP overleg over deze situatie. Die verschraling in de apotheek is een hele slechte ontwikkeling. Dat moeten we ook kenbaar maken aan de minister. En er moet een einde komen aan de budgetpolissen van zorgverzekeraars. Deze polissen regelen dat een patiënt zijn of haar herhaalmedicatie niet bij zijn eigen apotheek kan halen maar bij een apotheek verder weg. Die ontwikkeling staat haaks op het beleid van de overheid om zorg in de buurt te leveren.”

U gaat er voor zorgen dat deze ontwikkelingen worden gestopt?
“Ik kan niet beloven dat het allemaal wordt opgelost. Wel dat ik samen met het bestuur en de KNMP mijn stinkende best ga doen.”

Reactie uit de markt:
…dit vindt apotheker Rob Linde

“De toegevoegde waarde van een apotheek wordt telkens weer als te vanzelfsprekend en als te algemeen (h)erkend  gezien.  Dat valt me ook op in dit interview. Beleidsmatig lijkt de apotheker meer en meer een zorgverlener. Dat is een groot goed en grote winst. Maar de apotheker als zorgverlener is nog geen gegeven. Bovendien is het geen consequent ‘beeld’ in de Nederlandse apotheek. Het product zorgverlening in de apotheek staat nog in de kinderschoenen. Handhaving van inhoud en kwaliteit is niet eenvoudig vorm te geven. De NAN 2.0 is dan ook vooral normatief. Handhaving binnen de beroepsgroep zal lastig zijn.

Apotheken kennen, afhankelijk van hun rol en zorgnetwerk, een wisselende toegevoegde waarde m.b.t. een behandeling. Ieders zorgomgeving bepaalt immers zijn eigen mogelijkheden. Hoe vaak kom je bepaalde patiëntengroep tegen, werk je echt samen met de behandelaar en hoe bedreven ben je in de complexiteit van een behandeling? De vaardigheid in een poliklinische apotheek (specialistische medicijnen) is anders dan in een openbare apotheek (chronische volksziekten). Verschraling moeten we dan ook genuanceerd bekijken. Niet iedereen kan en hoeft ‘alles’ te doen of te kunnen.

Kortom, start met het bewijzen  van jouw specifieke toegevoegde waarde. Het is dan bijna vanzelfsprekend dat er gedifferentieerd  wordt in zorgverlening. Een abonnementstarief lijkt hiermee in tegenspraak. De huisarts wordt als algemene voorziening gezien, de apotheek niet. Er komt een extra knop ter financiering bij waaraan de zorgverzekeraar met willekeur kan draaien. Alle prikkels om het verschil te maken verdwijnen dan uit de apotheek. De keuze van de patiënt wordt beperkt en voor de patiënt zal het ‘betalen om niet’ onbegrijpelijk zijn. Het abonnementstarief lijkt mij  ‘back to the future’!”
Rob Linde is openbaar apotheker in Almere

Tekst: Niels van HaarlemFotografie: Frank Groeliken

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Toename psychofarmaca bij jonge vrouwen

Dat tijdens de lockdown sprake was van meer depressiviteit onder jongeren is bekend. Maar nog steeds is er sprake van meer voorschrijvingen van psychofarmaca aan jonge vrouwen.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens