Gesponsord onderzoek minstens zo goed

FM_Gesponsord_onderzoekHet wordt vaak gedacht: studies van geneesmiddelenfabriakanten zijjn inferieur aan onafhankelijk onderzoek. Op 26 augustus a.s. toont Marlies van Lent bij haar promotie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van Radboudumc aan dat dit een vooroordeel is.

Fabrikanten en onafhankelijke instanties financieren regelmatig studies naar werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen. Medisch ethische toetsingscommissies (METC’s) beoordelen de studieprotocollen vooraf, openbare trialregisters bevatten informatie over studiekarakteristieken tijdens de studie en medische tijdschriften publiceren resultaten na afloop. De financieringsbron en de richting van de resultaten kunnen invloed hebben op kritische elementen van een studie.

Vaker positief
Marlies van Lent onderzocht de correspondentie van METC’s, gegevens uit trialregisters en artikelen over geneesmiddelenstudies met commentaren van externe reviewers. Alle studies bleken vaker positieve dan negatieve resultaten te rapporteren, ongeacht de sponsor. METC’s en reviewers van artikelen hadden vaker commentaar op de methodologie en statistische onderbouwing van niet-industrie studies dan van door de industrie gesponsord onderzoek. Discrepanties tussen informatie in trialregisters en de uiteindelijke publicatie kwamen bij industriegesponsorde studies minder vaak voor.

Tekortkomingen niet bevestigd
Van Lent concludeert dat er nog veel verbeterd kan worden in
de kwaliteit en transparantie van geneesmiddelenstudies, ongeacht de
sponsoring. De algemene opvatting dat financiering door farmaceutische bedrijven kan leiden tot ernstige tekortkomingen kon niet worden bevestigd.
Marlies van Lent (1987) studeerde Biomedische wetenschappen in
Nijmegen en behaalde haar masterdiploma in 2010. Bovenstaand
onderzoek voerde zij uit op de afdeling Farmacologie-Toxicologie en het Clinical Research Center Nijmegen van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut RIHS. Momenteel is zij werkzaam als onderzoekscoördinator binnen het Hemofilie Behandelcentrum van het Radboudumc.

Tekst: Kees Kommer

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.