GGD’en gaan apothekers beter informeren over gebruik PrEP

In het kader van de vijfjarige subsidieregeling PrEP wordt de uitgifte van PrEP medicatie ter voorkoming van hiv en de bijbehorende zorg aangeboden door de GGD. Dat betekent tegelijk dat de GGD’en de apothekers moeten informeren over het PrEP-gebruik van de patiënt om medische interactie met andere medicatie te controleren. Maar die informatie-uitwisseling vond bepaald niet standaard plaats. Minister Van Ark heeft daarom aan de GGD’en verzocht dat te verbeteren.

Wat was het probleem? Lang niet alle GGD’en informeerden de apothekers over het gebruik van PrEP, zo bleek al snel. Ter dichting van deze geconstateerde lacune kregen PrEP-gebruikers van de GGD een brief mee voor hun eigen apotheker. Tja: die werden uiteraard lang niet altijd bij de apotheek afgegeven. Kortom: dit was dus geen oplossing. De KNMP was het hier ook niet mee eens. Want: niet de patiënt, maar de voorschrijver en of verstrekker heeft de verantwoordelijkheid in het doorgeven van medicatiegegevens.

Gegevensuitwisseling

De KNMP wilde een juiste informatievoorziening, conform de herziene richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’. Daarop volgde overleg tussen de KNMP, GGD’en en het ministerie van VWS. Naar aanleiding van dat overleg zullen de GGD’en voortaan bij toestemming van de cliënt een versleuteld informatiebericht te sturen naar de apotheker. Probleem van de gegevensuitwisseling is nu dus opgelost en dit kon minister Van Ark per brief aan de Tweede Kamer melden.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.