Meteen naar de inhoud

GGD’en gaan apothekers beter informeren over gebruik PrEP

In het kader van de vijfjarige subsidieregeling PrEP wordt de uitgifte van PrEP medicatie ter voorkoming van hiv en de bijbehorende zorg aangeboden door de GGD. Dat betekent tegelijk dat de GGD’en de apothekers moeten informeren over het PrEP-gebruik van de patiënt om medische interactie met andere medicatie te controleren. Maar die informatie-uitwisseling vond bepaald niet standaard plaats. Minister Van Ark heeft daarom aan de GGD’en verzocht dat te verbeteren.

Wat was het probleem? Lang niet alle GGD’en informeerden de apothekers over het gebruik van PrEP, zo bleek al snel. Ter dichting van deze geconstateerde lacune kregen PrEP-gebruikers van de GGD een brief mee voor hun eigen apotheker. Tja: die werden uiteraard lang niet altijd bij de apotheek afgegeven. Kortom: dit was dus geen oplossing. De KNMP was het hier ook niet mee eens. Want: niet de patiënt, maar de voorschrijver en of verstrekker heeft de verantwoordelijkheid in het doorgeven van medicatiegegevens.

Gegevensuitwisseling

De KNMP wilde een juiste informatievoorziening, conform de herziene richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’. Daarop volgde overleg tussen de KNMP, GGD’en en het ministerie van VWS. Naar aanleiding van dat overleg zullen de GGD’en voortaan bij toestemming van de cliënt een versleuteld informatiebericht te sturen naar de apotheker. Probleem van de gegevensuitwisseling is nu dus opgelost en dit kon minister Van Ark per brief aan de Tweede Kamer melden.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Melden van apenpokken is verplicht

De ziekte Monkeypox, ofwel apenpokken, is aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten worden gemeld bij de GGD.

Drijfveren: Lang leve de Anderhalve!

“Overleggen, van elkaar leren, kennis delen en elkaar helpen zit in mijn bloed. Daarnaast heb ik de gelegenheid gekregen om projecten op te zetten zoals de anderhalvelijnszorg in Zuidoost Friesland”, aldus Wim Brunninkhuis

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens