Gordelroos: voorkomen is beter dan niet genezen

Waterpokken wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus (VZV). Deze kinderziekte wordt gekenmerkt door huiduitslag en blaasjes op vooral gezicht en romp en geneest vrijwel altijd zonder problemen. Het virus nestelt zich in de sensorische ganglia en blijft daar levenslang aanwezig. Herpes zoster (gordelroos) ontstaat als gevolg van reactivering (door verminderde cellulaire afweer) van het VZV in de ganglia van de hersenzenuwen of de dorsale ganglia. Het virus verspreidt zich langs de sensorische zenuw naar het betreffende dermatoom met als gevolg rode vlekken en papels die geleidelijk veranderen in (pus)blaasjes. Het vocht uit de blaasjes is besmettelijk! Voordat huidafwijkingen zichtbaar worden is er soms gedurende enkele dagen tinteling, jeuk en/of pijn als gevolg van de zenuwontsteking. De huidafwijkingen (buik 80-90%, gelaat 10-20%) kunnen gepaard gaan met een brandend gevoel, tintelingen, veranderd pijngevoel, pijn bij aanraking, pijn bij niet-pijnlijke stimuli en/of versterkte of verlengde reactie op pijnprikkels. Bij aantasting van een hersenzenuw kunnen…

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Halveer de doses voor vrouwen

“Willen we vrouwelijke patiënten therapietrouw krijgen, dan moeten apothekers en huisartsen maatwerk leveren,” aldus Janneke Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.