Gordelroos: voorkomen is beter dan niet genezen

Waterpokken wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus (VZV). Deze kinderziekte wordt gekenmerkt door huiduitslag en blaasjes op vooral gezicht en romp en geneest vrijwel altijd zonder problemen. Het virus nestelt zich in de sensorische ganglia en blijft daar levenslang aanwezig. Herpes zoster (gordelroos) ontstaat als gevolg van reactivering (door verminderde cellulaire afweer) van het VZV in de ganglia van de hersenzenuwen of de dorsale ganglia. Het virus verspreidt zich langs de sensorische zenuw naar het betreffende dermatoom met als gevolg rode vlekken en papels die geleidelijk veranderen in (pus)blaasjes. Het vocht uit de blaasjes is besmettelijk! Voordat huidafwijkingen zichtbaar worden is er soms gedurende enkele dagen tinteling, jeuk en/of pijn als gevolg van de zenuwontsteking. De huidafwijkingen (buik 80-90%, gelaat 10-20%) kunnen gepaard gaan met een brandend gevoel, tintelingen, veranderd pijngevoel, pijn bij aanraking, pijn bij niet-pijnlijke stimuli en/of versterkte of verlengde reactie op pijnprikkels. Bij aantasting van een hersenzenuw kunnen…

Logistiek in de hoofdrol

Het bedrijf van Ivo Shueler is leverancier van medicatierollen. “Aanvankelijk als startup maar inmiddels zijn we zo gegroeid dat we geen tijd meer hebben om te pingpongen.”

Ook insulinegebruik bij ouderdomsdiabetes vereist alertheid op hypo’s

Studie wijst op hoge prevalentie van ernstige hypoglykemie bij diabetes type 2 Ook bij diabetes type 2 kan ernstige hypoglykemie voorkomen. Vooral bij mensen van het niet-Kaukasische ras en bij patiënten die een complex insulineschema gebruiken, is dit risico wat hoger volgens drs. Lian van Meijel. Zij is eerste auteur van een Nederlands onderzoek naar het voorkomen van impaired awareness of hypoglycemia (IAH) en ernstige hypoglykemie bij patiënten met diabetes type 2 die worden behandeld met insuline. Insulinegerelateerde hypoglykemie is een vaak voorkomende bijwerking van insulinetherapie. Hypoglykemieën – glucosespiegel lager dan 3,0 mmol/l – zijn potentieel gevaarlijk omdat patiënten bij een lage bloedglucose uiteindelijk het bewustzijn kunnen verliezen. “En dat kan bijvoorbeeld in het verkeer tot ongelukken leiden”, zegt drs. Lian van Meijel, als internist in opleiding werkzaam in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Ze is ook eerste auteur van een studie, uitgevoerd aan het Radboudumc Nijmegen, naar het…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.