Gordelroos: voorkomen is beter dan niet genezen

Waterpokken wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus (VZV). Deze kinderziekte wordt gekenmerkt door huiduitslag en blaasjes op vooral gezicht en romp en geneest vrijwel altijd zonder problemen. Het virus nestelt zich in de sensorische ganglia en blijft daar levenslang aanwezig. Herpes zoster (gordelroos) ontstaat als gevolg van reactivering (door verminderde cellulaire afweer) van het VZV in de ganglia van de hersenzenuwen of de dorsale ganglia. Het virus verspreidt zich langs de sensorische zenuw naar het betreffende dermatoom met als gevolg rode vlekken en papels die geleidelijk veranderen in (pus)blaasjes. Het vocht uit de blaasjes is besmettelijk! Voordat huidafwijkingen zichtbaar worden is er soms gedurende enkele dagen tinteling, jeuk en/of pijn als gevolg van de zenuwontsteking. De huidafwijkingen (buik 80-90%, gelaat 10-20%) kunnen gepaard gaan met een brandend gevoel, tintelingen, veranderd pijngevoel, pijn bij aanraking, pijn bij niet-pijnlijke stimuli en/of versterkte of verlengde reactie op pijnprikkels. Bij aantasting van een hersenzenuw kunnen…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…