Handreiking over overdracht patiëntendossier geactualiseerd

Als een patiënt wisselt van huisarts, is er ook sprake van overdracht van het dossier van de patiënt aan de nieuwe huisarts. Dat moet met toestemming van de patiënt, maar de patiënt hoeft er verder niets voor te doen. De overdacht vindt namelijk digitaal plaats, uiteraard op een beveiligde manier. In de vernieuwde KNMG-handreiking ‘Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts’ staan alle stappen benoemd.

Bij het overdragen van het dossier aan de nieuwe huisarts, wordt ook de bewaarplicht overgedragen. Dit betekent dat de oude huisarts het dossier digitaal moet verwijderen. Verder meldt de oude huisarts de patiënt af bij het landelijk schakelpunt (LSP), indien dit van toepassing is. Wanneer de nieuwe huisarts (nog) niet bekend is of wanneer de patiënt nog geen toestemming heeft gegeven voor overdracht, kan de oude huisarts het patiëntendossier zolang bewaren.

Up to date

De vorige KNMG-handreiking stamt nog uit 2008, met als titel ‘Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts’. Vanwege verschillende knelpunten in de praktijk en vooral ook nieuwe technologische ontwikkelingen is die inmiddels gedateerd en is besloten het vorige advies aan te passen. Ook de titel is vernieuwd. Het recente advies ‘KNMG-handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts’ houdt rekening met:

  • technologische veranderingen, zoals het digitaal overdragen van patiëntendossiers:
  • de nieuwe wettelijke bewaarplicht vanaf 2020: van 15 naar 20 jaar;
  • de overdracht van de bewaarplicht aan de nieuwe huisarts;
  • het aan- en afmelden van het patiëntendossier bij het LSP indien de patiënt zich daarvoor had aangemeld;
  • de toestemming van de patiënt;
  • de vernietiging van dossiers, op verzoek van de patiënt of na de overdracht;
  • het wettelijk recht van de patiënt op kosteloze elektronische inzage en verstrekking van het eigen dossier (per juli 2020);
  • aansluiting bij de nieuwste versie van de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens (2020).

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.