Handvatten voor het afbouwen van antidepressiva

antidepressiviaAfbouwen van antidepressiva is bepaald geen sinecure. Hoe doe je dat op een goede manier? Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen daarover weinig houvast. Patiënten, artsen en apothekers hebben behoefte aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva. Het multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ biedt deze.

Het document benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook bevat het aanbevelingen voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Gespreksonderwerp
In een behandeling met antidepressiva is het van belang dat het medicijngebruik een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is in het arts/patiënt-contact. Zijn de antidepressiva nog nodig of is het mogelijk om af te bouwen?

Maatwerk
Het voorschrijven en het weer afbouwen van antidepressiva is maatwerk. Niet iedere patiënt reageert hetzelfde. Wanneer een patiënt mindert of stopt, kunnen er onttrekkingsverschijnselen optreden. Een ander risico van afbouwen van antidepressiva is dat de oorspronkelijke (angst- of depressieve) klachten na verloop van tijd kunnen terugkeren. Bij de wens om antidepressiva af te bouwen, is het dus belangrijk dat arts en patiënt eerst de risico’s en de eventuele eerdere ervaringen met afbouwen of stoppen bespreken.

Goede begeleiding
Wordt het afbouwtraject gestart, dan spreken arts en patiënt samen het tempo en de doseringsstappen af. Meestal wordt uitgegaan van een afbouwschema van zo’n 8 weken. Uiteraard kunnen de arts en patiënt samen besluiten dit te verruimen of om extra tussenstappen qua dosering te maken. De kans van slagen van afbouwen wordt groter met een goede begeleiding van de arts. Belangrijk hierbij zijn voorlichting over onttrekkingsverschijnselen, afspraken over het afbouwtraject en de mogelijkheid voor regelmatig contact en tussentijds overleg met een arts.

Rol apotheker
Het aanbieden van de juiste doseereenheden bij het afbouwen is eveneens maatwerk. De apotheker is geneesmiddelexpert en deskundige op het gebied van het begeleiden van goed medicijngebruik, in het bijzonder in het afbouwen van medicatie. In het kader van het afbouwen van medicatie kan de apotheekbereiding een bijdrage leveren aan de zorg van het patiënt.

TV-uitzending
Nieuwsuur heeft op 26 september jl. een uitzending besteed aan de problematiek van het afbouwen van antidepressiva.

Download document en toelichting
Download het multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’, dat is opgesteld door beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP) met de patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Zie ook de praktische toelichting op het document.

Bron: KPMG
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.