Heldere informatie over reuma-medicatie

Onderzoek heeft aangetoond dat veel bijsluiters van geneesmiddelen niet altijd begrijpelijk zijn voor de patiënt. Terwijl het van belang is dat patiënten goed geïnformeerd zijn over de werking van de medicatie en wat het betekent voor hun dagelijks leven. Daarom bieden de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en het Reumafonds begrijpelijke medicatiefolders over zo’n 40 soorten reumamedicijnen. 

Veel genoemde verbeterpunten zijn: korter, beter leesbaar en duidelijker vormgegeven. Deze wensen waren het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de medicatiefolders voor mensen met reuma. Daarbij zijn ze zijn opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt. Zo vormen ze een nuttige aanvulling op de bestaande bijsluiter.

Patiëntenperspectief

De medicatiefolders zijn speciaal geschreven voor geneesmiddelengebruik bij reuma. In begrijpelijk taal staat vermeld hoe het medicijn werkt, voor welke aandoeningen het kan worden gebruikt, welke bijwerkingen er zijn. Ook bevatten de folder praktische tips. Het geheel is overzichtelijk vormgegeven. De folders zijn online toegankelijk  via de website van het Reumafonds en vandaar te downloaden.

Ervaringsdeskundige Yvonne Balvers juicht het initiatief van de NVR en het Reumafonds toe:  “Deze medicatiefolders vind ik een waardevolle aanvulling op de informatie die vanuit de apotheek wordt gegeven. Als je snapt hoe een medicijn inwerkt op je lichaam met reuma, ben je geneigd om je medicatie trouwer te gebruiken. Dat zal de werking van je medicatie zeker bevorderen zodat je bijvoorbeeld reumaontstekingen en beschadigingen beter kunt bestrijden.”

Vragen over medicijn?

De NVR en het Reumafonds zijn van mening dat deze medicatiefolders bijdragen aan begrijpelijke informatievoorziening. Daardoor dragen ze tevens bij aan beter medicijngebruik, is de overtuiging. Want als mensen met reuma goed zijn geïnformeerd over de werking van de medicijnen die zij gebruiken, zijn ze zich ook meer bewust van het belang van de medicatie en van therapietrouw.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.