Herken vroegtijdig suïcidaal gedrag

Op 10 september wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Elke zorgprofessional kan te maken krijgen met patiënten met zelfmoordgedachten of -ideeën. Geneesmiddelen kunnen op diverse manieren een relatie hebben met suïcidaal gedrag. Voor zorgverleners is het van belang om daarin inzicht te hebben. Om suïcidaal gedrag vroegtijdig te signaleren heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van 113 Zelfmoordpreventie een FTO-module ontwikkeld voor apotheken, huisartsen en praktijkondersteuners. Daarnaast is de bestaande e-learningcursus over dit onderwerp vernieuwd.

Geneesmiddelen kunnen op diverse manieren een relatie met suïcidaal gedrag hebben. Enerzijds heeft het gebruik van geneesmiddelen een preventief effect. Denk aan de medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, schizofrenie, angststoornissen en bipolaire stoornissen. Maar geneesmiddelen kunnen ook een negatieve invloed hebben doordat zij suïcidaal gedrag opwekken of versterken. Ten slotte kunnen geneesmiddelen in hoge doseringen worden gebruikt bij (pogingen tot) suïcide.

FTO-module
De FTO-module gaat over geneesmiddelen en suïcide, met aandacht voor de rol van geneesmiddelen bij suïcide en de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en apotheker bij het herkennen en monitoren van suïcidaal gedrag. De module is gratis verkrijgbaar, maar om deze te te kunnen downloaden is wel aanmelding vereist. Er is tevens een presentatie voor een FTO over geneesmiddelen en suïcide die u kunt downloaden, eveneens na voorafgaande aanmelding.

Geactualiseerde e-learning
Daarnaast is de bestaande e-learning ‘medicatie en suïcide’ geactualiseerd. Deze (StiPCO)-cursus is specifiek voor huisartsen, praktijkondersteuners-ggz en apothekers. Deze bespreekt de diverse aspecten van geneesmiddelengebruik in relatie tot suïcidaal gedrag, met als doel ook op dit gebied de mogelijkheden tot preventie van suïcidaal gedrag te bevorderen. De e-learning beoogt daarnaast de zorgverleners handvatten te geven om suïcidaal gedrag te herkennen en hierover te praten met patiënten. Deze cursus is ontwikkeld in opdracht van 113Zelfmoordpreventie (www.113.nl). Voor het volgen van deze cursus worden accreditatiepunten verleend.

Bron: IVM
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

De zorg in de miljoenennota

Voor de zorg is er komend jaar 92,7 miljard beschikbaar, ruim 4,5 miljard meer dan begroot voor 2020. Wat zijn de belangrijkste extra bestedingen?