Herziene richtlijn Pijn bij kanker gegoten in praktische beslisboom

Digitaal stappenplan geeft zorgverleners overzicht over de behandeling Een praktische digitale beslisboom ondersteunt artsen en verpleegkundigen bij de behandeling van pijn bij kanker. Deze beslisboom is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn bij kanker’ van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie die eind 2019 is gepubliceerd en is online te raadplegen. Zorgverleners die er al mee hebben gewerkt reageren positief. ‘De beslisboom ondersteunt je met nadenken.’ “Binnen de oncologische curatieve zorg wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van beslisbomen op basis van richtlijnen, bijvoorbeeld voor darmkanker en borstkanker. Zo’n vijf jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van deze beslisbomen. Binnen de oncologische zorg ontstond echter ook behoefte om beslisbomen voor palliatieve richtlijnen te ontwikkelen. Na de beslisboom voor de behandeling van ileus is de beslisboom ‘Pijn bij patiënten met kanker’ de tweede die in de palliatieve fase toepasbaar is”, vertelt Marijke Dermois, klinisch informaticus bij het Integraal Kankercentrum…

Logistiek in de hoofdrol

Het bedrijf van Ivo Shueler is leverancier van medicatierollen. “Aanvankelijk als startup maar inmiddels zijn we zo gegroeid dat we geen tijd meer hebben om te pingpongen.”

Ook insulinegebruik bij ouderdomsdiabetes vereist alertheid op hypo’s

Studie wijst op hoge prevalentie van ernstige hypoglykemie bij diabetes type 2 Ook bij diabetes type 2 kan ernstige hypoglykemie voorkomen. Vooral bij mensen van het niet-Kaukasische ras en bij patiënten die een complex insulineschema gebruiken, is dit risico wat hoger volgens drs. Lian van Meijel. Zij is eerste auteur van een Nederlands onderzoek naar het voorkomen van impaired awareness of hypoglycemia (IAH) en ernstige hypoglykemie bij patiënten met diabetes type 2 die worden behandeld met insuline. Insulinegerelateerde hypoglykemie is een vaak voorkomende bijwerking van insulinetherapie. Hypoglykemieën – glucosespiegel lager dan 3,0 mmol/l – zijn potentieel gevaarlijk omdat patiënten bij een lage bloedglucose uiteindelijk het bewustzijn kunnen verliezen. “En dat kan bijvoorbeeld in het verkeer tot ongelukken leiden”, zegt drs. Lian van Meijel, als internist in opleiding werkzaam in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Ze is ook eerste auteur van een studie, uitgevoerd aan het Radboudumc Nijmegen, naar het…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.