Herziene richtlijn Pijn bij kanker gegoten in praktische beslisboom

Digitaal stappenplan geeft zorgverleners overzicht over de behandeling Een praktische digitale beslisboom ondersteunt artsen en verpleegkundigen bij de behandeling van pijn bij kanker. Deze beslisboom is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn bij kanker’ van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie die eind 2019 is gepubliceerd en is online te raadplegen. Zorgverleners die er al mee hebben gewerkt reageren positief. ‘De beslisboom ondersteunt je met nadenken.’ “Binnen de oncologische curatieve zorg wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van beslisbomen op basis van richtlijnen, bijvoorbeeld voor darmkanker en borstkanker. Zo’n vijf jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van deze beslisbomen. Binnen de oncologische zorg ontstond echter ook behoefte om beslisbomen voor palliatieve richtlijnen te ontwikkelen. Na de beslisboom voor de behandeling van ileus is de beslisboom ‘Pijn bij patiënten met kanker’ de tweede die in de palliatieve fase toepasbaar is”, vertelt Marijke Dermois, klinisch informaticus bij het Integraal Kankercentrum…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.