Herziene richtlijn Pijn bij kanker gegoten in praktische beslisboom

Digitaal stappenplan geeft zorgverleners overzicht over de behandeling Een praktische digitale beslisboom ondersteunt artsen en verpleegkundigen bij de behandeling van pijn bij kanker. Deze beslisboom is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn bij kanker’ van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie die eind 2019 is gepubliceerd en is online te raadplegen. Zorgverleners die er al mee hebben gewerkt reageren positief. ‘De beslisboom ondersteunt je met nadenken.’ “Binnen de oncologische curatieve zorg wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van beslisbomen op basis van richtlijnen, bijvoorbeeld voor darmkanker en borstkanker. Zo’n vijf jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van deze beslisbomen. Binnen de oncologische zorg ontstond echter ook behoefte om beslisbomen voor palliatieve richtlijnen te ontwikkelen. Na de beslisboom voor de behandeling van ileus is de beslisboom ‘Pijn bij patiënten met kanker’ de tweede die in de palliatieve fase toepasbaar is”, vertelt Marijke Dermois, klinisch informaticus bij het Integraal Kankercentrum…

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.