Herziening module Medicatiebeoordeling

Een medicatiebeoordeling bij oudere, kwetsbare patiënten levert een belangrijke bijdrage aan goed medicijngebruik. Het kan gezondheidsschade voorkomen. Onderdeel van de ‘richtlijn Polyfarmacie bij ouderen’ is de module Medicatiebeoordeling. Deze bleek in de praktijk echter niet te voldoen. De criteria waren niet specifiek genoeg om kwetsbare patiënten te selecteren. Deze zijn daarom herzien. De medicatiebeoordeling is nu beter toegespitst op die patiënten bij wie uit onderzoek meer effect blijkt van een medicatiebeoordeling.

De nieuwe module Medicatiebeoordeling stelt dat een medicatiebeoordeling vooral gewenst is bij patiënten met een sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen. De huisarts of de apotheker stellen vast om welke patiënten het gaat. Een medicatiebeoordeling is dus niet noodzakelijk voor álle ouderen met polyfarmacie.

Medicatiebeoordeling bij verhoogd risico
Bij patiënten met een vastgesteld sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen, beoordelen huisarts en/of apotheker samen met de patiënt (of mantelzorger) het gebruik van alle medicatie. Bijvoorbeeld patiënten van 75 jaar of ouder die 10 of meer geneesmiddelen gebruiken en/of die tekenen van kwetsbaarheid vertonen. Dat kan op verzoek van de patiënt of mantelzorger, bij signalen van farmacotherapiegerelateerde problemen, verminderde therapietrouw of na een ziekenhuisopname. Het opstellen van afspraken over het gebruik van medicatie verloopt bij voorkeur via een structurele methode, zoals de STRIP. Hierbij komen de START- en STOPP-criteria en een aantal veelvoorkomende interacties, contra-indicaties en bijwerkingen aan de orde.

Tekstaanpassing
Het Instituut Veilig Medicijngebruik (IVM) heeft aan de hand van de herziene module Medicatiebeoordeling de fto module aangepast. Dat geldt tevens voor de informatie op Thuiszorg.nl: Ik ben een oudere en gebruik veel medicijnen. Ook op Apotheek.nl is de patiënteninformatie aangepast: Medicatiebeoordeling: in gesprek over uw medicijngebruik

Tot slot

De PIN Polyfarmacie bij ouderen staat in de leeromgeving van het NHG (inloggen).

De herziening van de module Medicatiebeoordeling is met steun van VWS tot stand gekomen door de KNMP (apothekers), NVKG (klinisch geriaters), Verenso (ouderengeneeskunde), NHG (huisartsen) en Patiëntenfederatie Nederland.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.