Herziening module Medicatiebeoordeling

Een medicatiebeoordeling bij oudere, kwetsbare patiënten levert een belangrijke bijdrage aan goed medicijngebruik. Het kan gezondheidsschade voorkomen. Onderdeel van de ‘richtlijn Polyfarmacie bij ouderen’ is de module Medicatiebeoordeling. Deze bleek in de praktijk echter niet te voldoen. De criteria waren niet specifiek genoeg om kwetsbare patiënten te selecteren. Deze zijn daarom herzien. De medicatiebeoordeling is nu beter toegespitst op die patiënten bij wie uit onderzoek meer effect blijkt van een medicatiebeoordeling.

De nieuwe module Medicatiebeoordeling stelt dat een medicatiebeoordeling vooral gewenst is bij patiënten met een sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen. De huisarts of de apotheker stellen vast om welke patiënten het gaat. Een medicatiebeoordeling is dus niet noodzakelijk voor álle ouderen met polyfarmacie.

Medicatiebeoordeling bij verhoogd risico
Bij patiënten met een vastgesteld sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen, beoordelen huisarts en/of apotheker samen met de patiënt (of mantelzorger) het gebruik van alle medicatie. Bijvoorbeeld patiënten van 75 jaar of ouder die 10 of meer geneesmiddelen gebruiken en/of die tekenen van kwetsbaarheid vertonen. Dat kan op verzoek van de patiënt of mantelzorger, bij signalen van farmacotherapiegerelateerde problemen, verminderde therapietrouw of na een ziekenhuisopname. Het opstellen van afspraken over het gebruik van medicatie verloopt bij voorkeur via een structurele methode, zoals de STRIP. Hierbij komen de START- en STOPP-criteria en een aantal veelvoorkomende interacties, contra-indicaties en bijwerkingen aan de orde.

Tekstaanpassing
Het Instituut Veilig Medicijngebruik (IVM) heeft aan de hand van de herziene module Medicatiebeoordeling de fto module aangepast. Dat geldt tevens voor de informatie op Thuiszorg.nl: Ik ben een oudere en gebruik veel medicijnen. Ook op Apotheek.nl is de patiënteninformatie aangepast: Medicatiebeoordeling: in gesprek over uw medicijngebruik

Tot slot

De PIN Polyfarmacie bij ouderen staat in de leeromgeving van het NHG (inloggen).

De herziening van de module Medicatiebeoordeling is met steun van VWS tot stand gekomen door de KNMP (apothekers), NVKG (klinisch geriaters), Verenso (ouderengeneeskunde), NHG (huisartsen) en Patiëntenfederatie Nederland.

Gerelateerde berichten

  • Herken vroegtijdig suïcidaal gedragHerken vroegtijdig suïcidaal gedrag Op 10 september wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Elke zorgprofessional kan te maken krijgen met patiënten met zelfmoordgedachten of -ideeën. […]
  • Verbod op gezichtsbedekkende kleding per 1 augustusVerbod op gezichtsbedekkende kleding per 1 augustus Per 1 augustus a.s. gaat de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in. Zeg maar: het ‘boerkaverbod’ of ‘nikabverbod’. Het geldt overigens ook voor integraalhelmen of […]
  • Duidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorleveringDuidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorlevering Er is sprake van collegiaal doorleveren, indien een apotheker een ongeregistreerd geneesmiddel in de vorm van een eigen bereiding aflevert (“doorlevert”) aan een andere apotheker. Daaraan […]
  • Zorg voor eczeem en psoriasis onder de loepZorg voor eczeem en psoriasis onder de loep Er zijn bijna 2 miljoen mensen met eczeem. Daarnaast hebben ruim 450.000 mensen psoriasis. Zij ervaren in het dagelijks leven veel last van hun aandoening en komen minimaal eens keer […]
  • Thuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspillingThuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspilling Iedereen kent het gegeven. Patiënten die voor ziekenhuisopname al medicijnen gebruiken, krijgen in het ziekenhuis dezelfde geneesmiddelen opnieuw voorgeschreven. De oude pillen moeten zij […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.