Samenwerking: “Het zijn soepel draaiende radertjes”

shutterstock_103154030 [Converted]Apotheek Maertensplein in Maartensdijk intensiveert de samenwerking met andere zorgverleners in het Utrechtse dorp. Vanaf januari zitten ze in een nieuw maatschappelijk en gezondheidscentrum onder één dak. Hoe kijkt apotheker Els Coyajee Geselschap naar dit proces?

Na een aantal jaren in loondienst, deed zich in 2007 de gelegenheid voor om een eigen, zelfstandige apotheek te starten in het pand van de drogist aan het Maertensplein. “Ik vind het heerlijk om in een dorp te werken en binnen een half jaar had ik al 3.000 patiënten in het bestand. De aanvankelijk wat neutrale opstelling van de huisartsen tegenover een nieuwe apotheker veranderde snel toen bleek dat wij kwaliteit, service en aandacht op nummer één hebben staan. We openden de apotheek vlak voor de start van het preferentiebeleid, dus ik ben blij dat ik toen geen apotheek had overgenomen en met voldoende en goed gekwalificeerd personeel de patiënt aan de balie centraal hebben kunnen stellen.”

Geregeld goed overleg

De samenwerking met de huisartsen ontwikkelde zich positief, niet alleen rond een FTO. “We bellen elkaar direct bij vragen, dat gebeurt van beide kanten. Ik hoor een huisarts wel eens zeggen dat hij het bij de keuze van een middel voor wondverzorging, fijn zou vinden om even samen door onze lades te lopen om het optimale product te vinden. Met thuiszorg door Cordaan en Vitras zijn de lijnen kort. Iedereen communiceert met elkaar om de beste zorg te kunnen leveren. Als apotheker realiseer je best dat het doosjes minder belangrijk wordt, maar hoe vul je dan je zorgtaak in? Het is heel prettig als je collega’s in de andere beroepen treft die ook de zorg bovenaan hebben staan.”

“Momenteel onderzoeken we hoe we de assistenten van de huisartsen en de apotheek in elkaars trajecten kunnen inpassen.

Het doosje en de zorg
Els Coyajee – de naam van haar man is van Indiase origine – staat nog even stil bij de rol van het doosje in de apotheek. ”De verstrekking van de medicijnen en het geven van informatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is goed dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, maar als je een doosje met medicijnen toestuurt, komen er nooit vragen over het gebruik en het effect van de medicatie. Aan de ene kant roepen elke dag een aantal recepten van huisartsen vragen bij ons op, die we met hen afstemmen. Aan de andere kant kun je bij de overhandiging aan de balie informatie geven en op de vragen van patiënten ingaan. Een medicijn is nu eenmaal geen brood dat je ook in de supermarkt kunt verkopen. Persoonlijk ben ik trouwens heel kritisch over het gebruik van geneesmiddelen: hoe minder we slikken, hoe beter. Er blijven genoeg klanten over en die wil ik optimaal kunnen begeleiden in het medicijngebruik.”

Samenwerken onder een dak
Dan komt op een dag de vraag van de huisartsen in Maartensdijk aan Els Coyajee om de samenwerking met haar apotheek nog verder te intensiveren. “De enig overgebleven groepspraktijk in het dorp is uit het jasje gegroeid: ze zoeken een nieuw gebouw en vragen me om hieraan samen een invulling te geven. In het kantoor van de organisatie Cordaan, pal naast het Maertensplein, vinden we de ideale locatie om geïntegreerde zorg dicht bij de patiënten te gaan realiseren. Behalve de huisartsen en de apotheek, krijgen we de fysiotherapeuten in huis. Evenals de welzijnsorganisatie Stichting Mens, die de zorg binnen de WMO uitvoert, alsmede de wijkverpleegsters van Cordaan.”

Betere zorg in eerstelijns centrum
De Regionale Ondersteuningsorganisatie Raedelijn in Utrecht werd gevraagd een onderzoek te doen naar verdere professionalisering binnen het nieuwe eerstelijns zorgcentrum. “Eigenlijk luidde de conclusie dat we al goed bezig zijn. Er lopen een aantal geïntegreerde zorgprogramma’s, zoals voor diabetes type 2. Als je onder één dak werkt, wordt het veel eenvoudiger om bij een groep patiënten die meer gaat bewegen onder leiding van de fysiotherapeut, bij aanvang een 0-meting op het gebied van medicatiegebruik te doen. Momenteel onderzoeken we hoe we de assistenten van de huisartsen en de apotheek in elkaars trajecten kunnen inpassen, zodat er een continue bewaking van chronisch zieken mogelijk wordt. Het contact met de gemeente groeit, bijvoorbeeld met de casemanager dementie. Een functie die met een vergrijzende bevolking in dit deel van het land bijzonder nuttig is.”
Efficiency speelt een belangrijk rol
“Tegelijk heb ik door Raedelijn een Quick Scan Praktijkuitvoering in de apotheek laten doen. Hoewel we geen wachttijden aan de balie kennen, ligt met de vele taken achter de balie een te hoge werkdruk op de loer. We moeten zo efficiënt mogelijk kunnen werken om de intensivering van de zorgtaken in te vullen en om tijd te kunnen investeren in de multidisciplinaire samenwerking, waardoor de zorg zich kan verbeteren. Ik wil altijd weten hoe het anders kan. Een voorbeeld? Je kunt de balie wel centraal stellen, maar hoe voorkom je dat deze zorgverlening het intensieve proces achter de balie verstoort? Of: je kunt wel blijven klagen over hoge administratieve lasten, terwijl ik het veel vruchtbaarder vind om de organisatie zo in te richten dat medewerkers optimaal plezier in hun werk hebben.”

Zijn er ook voordelen uit synergie te halen?
Els Coyajee-Geselschap staat op het punt zich aan te sluiten bij de organisatie van Service Apotheken. “Ik wil zelfstandig beslissingen in mijn apotheek kunnen blijven nemen, dat wordt moeilijk als je als eenling in de contractering door de verzekeraars niet meedoet. Daarom de aansluiting bij een groter verband. Tegelijk maak ik graag gebruik van de ondersteuning die een grote apothekersorganisatie kan bieden. Dat is op landelijk terrein. Lokaal trekken we als zorgverleners samen de kar. Dat verloopt voortreffelijk en in grote harmonie: het zijn soepel draaiende radertjes.”

Tekst: Kees Kommer

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.