Hoe te handelen bij vervalste recepten

vervalste receptenHet kan in iedere apotheek gebeuren: het aanbieden van een vervalst recept. Zo zijn er afgelopen week bij diverse apotheken in Amersfoort vervalste herhaalrecepten van huisarts Leloup aangeboden voor 300 st. methylfenidaat 10 mg.  Echter: dit voorval staat niet op zichzelf. Elke apotheek loopt risico op fraude met recepten.

De fraude is niet alleen vervelend, maar kan ook gevolgen hebben voor de betreffende apotheker. IGZ heeft daarom met de KNMP een protocol afgesproken hoe te handelen bij een vermoeden van een vervalst recept. Roep in geen geval niet direct dat u het niet vertrouwd, maar volg de onderstaande stappen.

*  Vraag betrokkene zich te legitimeren en registreer het Burger Service Nummer.
*  Neem contact op met de voorschrijver van het receptenpapier dat vermoedelijk wordt misbruikt. Overleg met de voorschrijver hoe te handelen
*  Als een onbekende “voorschrijver” om een receptgeneesmiddel voor zichzelf of een patient vraagt, vraag dan altijd om een legitimatiebewijs en een bewijs van BIG-registratie (of controleer dit op www.bigregister.nl)
Blijkt er dan inderdaad sprake te zijn van fraude, doe dan het volgende:
*  Maak de aanbieder van het recept duidelijk dat het recept niet geldig is en dus niet gehonoreerd wordt
*  Doe aangifte bij IGZ via het aangifteformulier of bij de politie. Als het mogelijk is de dader ter plaatse aan te houden, waarschuw dan de politie.
*  Wij collegae en/of uw departementsbureau van de KNMP erop dat er bij u vervalste recepten zijn aangeboden. Vermeld daarbij de naam van het middel en de naam van de arts, maar niet de naam of andere persoonsgegevens van de patient. Dit in verband met de privacywetgeving.
*  Stuur een kopie van het opgemaakte procesverbaal van uw aangifte bij de politie naar: Bureau Opsporing en Boetes IGZ, postbus 19040, 3501 DA Utrecht.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

Wijs in het oosten

Op veel plaatsen laten bewoners met de groene Achterhoekse vlag zien hoe trots ze zijn op hun omgeving. En terecht. Mooi is het hier zeker.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.