Hoogleraar urogynaecologie: ‘Let op mobiliteit en visus bij aandrangsincontinentie’

Urgency-incontinentie geeft patiënten veel stress “Check geregeld of je iets meer kunt betekenen voor patiënten die incontinentiemateriaal gebruiken, ook als ze dit al jaren doen”, is het advies van hoogleraar urogynaecologie prof dr. Jan-Paul Roovers aan apothekers en huisartsen. Hij werkt in het Amsterdam UMC en is als medisch directeur wetenschap en innovatie verbonden aan Bergman Clinics. Tien vragen over urine-incontinentie. 1. Welke typen urine-incontinentie zijn er? “De belangrijkste typen urine-incontinentie zijn aandrangsincontinentie, ook wel urgency-incontinentie genoemd en stressincontinentie. Bij stressincontinentie is er urineverlies bij bijvoorbeeld inspanning, niezen of hoesten. Bij aandrangs-incontinentie is er sprake van ‘urgency’, haast, de blaas is overactief, de patiënt moet altijd haasten om op tijd bij het toilet te zijn. Of de patiënt het toilet wel of niet op tijd haalt, maakt niet het grote verschil: in beide gevallen ervaart de patiënt veel stress die de kwaliteit van leven aantast. Let daarom als huisarts op…

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.