Hoogleraar urogynaecologie: ‘Let op mobiliteit en visus bij aandrangsincontinentie’

Urgency-incontinentie geeft patiënten veel stress “Check geregeld of je iets meer kunt betekenen voor patiënten die incontinentiemateriaal gebruiken, ook als ze dit al jaren doen”, is het advies van hoogleraar urogynaecologie prof dr. Jan-Paul Roovers aan apothekers en huisartsen. Hij werkt in het Amsterdam UMC en is als medisch directeur wetenschap en innovatie verbonden aan Bergman Clinics. Tien vragen over urine-incontinentie. 1. Welke typen urine-incontinentie zijn er? “De belangrijkste typen urine-incontinentie zijn aandrangsincontinentie, ook wel urgency-incontinentie genoemd en stressincontinentie. Bij stressincontinentie is er urineverlies bij bijvoorbeeld inspanning, niezen of hoesten. Bij aandrangs-incontinentie is er sprake van ‘urgency’, haast, de blaas is overactief, de patiënt moet altijd haasten om op tijd bij het toilet te zijn. Of de patiënt het toilet wel of niet op tijd haalt, maakt niet het grote verschil: in beide gevallen ervaart de patiënt veel stress die de kwaliteit van leven aantast. Let daarom als huisarts op…

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.