Horizonscan geneesmiddelen en Horizonscan COVID-19

Zorginstituut Nederland brengt voortaan naast de Horizonscan Geneesmiddelen ook een Horizonscan COVID-19 uit. Dat laatste brengt in beeld welke geneesmiddelen mogelijk voor COVID-19 op de markt komen en wat de effecten hiervan zijn. Dit overzicht houdt het Zorginstituut actueel. Er bestaat een grote urgentie voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins en er zijn er inmiddels vele honderden in ontwikkeling.

De Horizonscan Geneesmiddelen (zie: horizonscangeneesmiddelen.nl) richt zich in beginsel op medicijnen. Vaccins vallen daar buiten. Echter: zeker met betrekking tot COVID-19 zijn ze van groot publiek belang. Daarom zijn er nu twee overzichten: waarvan een dus met achtergrondinformatie over vaccins tegen corona, waarbij aanvullend wordt verwezen naar andere informatiebronnen. Het overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM. Vanwege het grote aantal producten en de snel opvolgende ontwikkelingen zal het Zorginstituut dit overzicht maandelijks actualiseren.

Mogelijke nieuwe geneesmiddelen

Ook het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen dat mogelijk op de markt komt voor andere ziektebeelden dan COVID-19 neemt toe. Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal 522 producten die de komende twee jaar kunnen worden beoordeeld voor toelating tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen worden wellicht het komende jaar al geregistreerd. Wat betreft de geneesmiddelen die nog worden onderzocht, zijn er veel ontwikkelingen in de oncologie en neurologie.

In de Horizonscan staan alle nieuw te verwachten specialités (merkgeneesmiddelen) en indicatieuitbreidingen die op de markt komen. Verder worden sinds ruim een jaar ook de biosimilars en generieken opgenomen die als eerste op de markt verwacht worden om te concurreren met het spécialité; dit is ongeveer 10% van de geneesmiddelen in de scan. 60% van de producten betreft spécialités en bij een derde gaat het om indicatie-uitbreidingen van reeds bestaande geneesmiddelen.

Bron: Zorginstituut Nederland

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.