Horizonscan met te verwachten spécialités en indicatie-uitbreidingen

Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen dat op de markt komt, neemt toe. Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal ruim 465 producten die de komende tijd mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen worden wellicht het komende jaar al geregistreerd.

In de zesde Horizonscan, die het Zorginstituut Nederland recent heeft gepubliceerd, staan alle nieuw te verwachten spécialités en indicatie-uitbreidingen die de komende twee jaar op de markt komen.

Zeer sterke stijging SGLT-2 remmers
Bij diabetes wordt al lange tijd de zogenaamde SGLT-2 remmers voorgeschreven. Er zijn nieuwe inzichten in de positieve effecten van deze geneesmiddelen op het voorkomen van hartfalen. Mogelijk zullen deze middelen daardoor breder worden ingezet en kan het gebruik bij patiënten met diabetes stijgen van ruim 15.000 naar meer dan 100.000 gebruikers op een relatief korte termijn.

Uit deze studies kwamen ook positieve effecten naar voren bij patiënten met hartfalen en nierfalen zonder diabetes. De verwachting is daarom dat deze geneesmiddelen, naast bredere inzet bij patiënten met diabetes, hun indicatiegebied zullen uitbreiden naar patiënten zonder diabetes. In de Horizonscan is op dit moment alleen dapagliflozine opgenomen voor deze indicaties, maar de verwachting is dat andere SGLT-2 remmers, zoals canagliflozine en empegliflozine, zullen volgen. Het totale gebruik van SGLT2-remmers neemt dan flink toe. Het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus zal mogelijk uitbreiden naar 250.000 -500.000 patiënten.

Gestage toename
Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Deze toename is te verklaren door de progressie die is geboekt op het gebied van het scannen, de intensievere samenwerking tussen de zorgpartijen en de toenemende mate van bijdragen vanuit de farmaceutische industrie. 

Van klinische studie tot vergoeding
De geneesmiddelen in de Horizonscan bevinden zich in verschillende fasen van registratie of ontwikkeling. Geneesmiddelen verschijnen op de Horizonscan ongeveer vanaf fase 3 van de klinische studies en worden gevolgd tot ze zijn geregistreerd en een betaaltitel hebben in Nederland. In totaal zijn er ruim 465 producten opgenomen, waarvan er 420 mogelijk de komende twee jaar kunnen worden toegelaten tot het basispakket. In sommige gevallen valt een geneesmiddel uit door tegenvallende studieresultaten. Ongeveer 100 producten worden mogelijk het komende jaar geregistreerd.

Zie de Horizonscan Geneesmiddelen met toelichtende diagrammen

Bron: Zorginstituut Nederland

Gerelateerde berichten

  • Polyfarmacie is het thema van de bijwerkingenweekPolyfarmacie is het thema van de bijwerkingenweek De laatste week van november is de internationale ‘bijwerkingenweek’. Thema van dit jaar is polyfarmacie. Met als doel medicijngebruikers én zorgverleners bewust te maken van het […]
  • Zorgpad Inhalatiemedicatie uitgebrachtZorgpad Inhalatiemedicatie uitgebracht Ruim een miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. Toediening van medicamenten via inhalatie is de belangrijkste vorm van medicamenteuze behandeling bij deze patiënten. Het […]
  • Verbod op gezichtsbedekkende kleding per 1 augustusVerbod op gezichtsbedekkende kleding per 1 augustus Per 1 augustus a.s. gaat de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in. Zeg maar: het ‘boerkaverbod’ of ‘nikabverbod’. Het geldt overigens ook voor integraalhelmen of […]
  • KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus 2KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus 2 De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is geautoriseerd. Voor het eerst is een richtlijn ontwikkeld, specifiek gericht op de zorg van openbaar apothekers aan diabetespatiënten. De […]
  • Aanpak van GHB-problematiek in gemeentenAanpak van GHB-problematiek in gemeenten FarmaMagazine | GHB-verslaving is hardnekkig en gaat vaak gepaard met multi-problematiek en overlast. Steeds meer gemeenten kampen met een groep GHB-gebruikers die met zware […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel