Huisarts: wees op de hoogte van de nieuwe donorwet

Per 1 juli 2020 geldt in Nederland een nieuwe donorwet, waarbij iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister staat. Het is van belang dat huisartsen op de hoogte zijn van deze wet. Zo komen bij thuis overlijden de organen niet in aanmerking voor donatie. Maar weefseldonatie is wel mogelijk, mits het lichaam binnen zes uur wordt gekoeld. Als dat niet mogelijk is, moet uitname binnen 12 uur na overlijden plaatsvinden. Hartkleppen en bloedvaten kunnen dan niet worden gedoneerd.

Alle huisartsen hebben eind juni een brief van de Transplantatiestichting ontvangen over orgaandonatie en de impact van de nieuwe wet. Op de site van de Transplantatiestichting staat zeer veel  informatie voor zorgprofessionals, waaronder een e-learning voor het voeren van een donatiegesprek. Het is van belang op de hoogte te zijn van de nieuwe donorwet en de gevolgen: u kunt er als huisarts uiteraard vragen over krijgen van uw patiënten.

Geen keuze betekent geen bewaar

Belangrijk verschil met de vorige wet is dat wanneer iemand geen keuze in het landelijke Donorregister vastlegt, dit leidt tot een ‘geen bezwaar’-registratie. Iedereen die nog geen keuze heeft laten vastleggen in het Donorregister, krijgt hij tussen september 2020 en maart 2021 een brief van de overheid. Als er nog steeds niets is geregistreerd, volgen twee herinneringsbrieven. Is er daarna nog niets officieel besloten, dan wordt de registratie in het Donorregister automatisch: ‘geen bezwaar tegen donatie van organen of weefsels’. De betrokkene krijgt daarover eveneens een brief.

Registratie niet verplicht

Overigens zijn huisartsen niet verplicht om van alle patiënten te registreren of ze al of geen donor zijn. Maar het is zeker praktisch om wel te weten wat de keuze is, zeker als iemand heeft aangegeven donor te willen zijn. Het Donorregister geeft weliswaar bij overlijden informatie over de persoonlijke keuze aan de behandelend arts, maar alléén dan en alléén aan die arts. Terwijl een huisarts natuurlijk voorafgaand aan overlijden met patiënten heel goed het gesprek over donorschap zou kunnen voeren. Dus vraag er bij de patiënten naar, als het zo uitkomt.

Weefseldonatie

Indien na thuisoverlijden wordt overgegaan tot weefseldonatie, dient de huisarts op de hoogte te zijn van de Kwaliteitsstandaard Donatie. Deze geeft de te nemen stappen weer. U vindt deze op de site van de Transplantatiestichting. De standaard is opgesteld om uniformiteit in de zorg en omgang met de naasten te garanderen.

Bronnen: Rijksoverheid, NTS (Ned. Transplantatiestichting), De Dokter

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.