Huisartsen en de coronavaccinaties

De GGD is gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers. Dat leidt tot veel vragen aan huisartsen. Er komt daarom nog een GGD-callcenter. Huisartsen hoeven geen schriftelijke verklaring af te geven of iemand kan worden gevaccineerd. Ook hoeven huisartsen bij overlijden niet mee te werken aan een (non)-Covid verklaring voor begrafenisondernemers.

De GGD vaccineert eerst zorgmedewerkers in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo. Zij ontvangen bij hun afspraakbevestiging een vragenlijst voor een gezondheidsverklaring. Beantwoorden zorgmedewerkers een van de vragen met ‘ja’, dan worden ze verwezen naar hun huisarts om te checken of zij kunnen worden gevaccineerd. Met als gevolg dat huisartsen veel vragen krijgen. Daarom richt de GGD –op advies van de LHV – een callcenter in. Het telefoonnummer daarvan wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

LHV en GGD wijzen huisartsen daarbij nog op het volgende:
– Huisartsen kunnen de contra-indicaties vinden in de uitvoeringsrichtlijn. Verreweg het merendeel van de personen zal gevaccineerd kunnen worden.

– Huisartsen worden geadviseerd geen schriftelijke verklaring af te geven of een patiënt kan worden gevaccineerd. Patiënten kunnen op basis van overleg met hun (huis)arts zelf hun vaccinatieafspraak annuleren; daarbij heeft de GGD geen verklaring nodig. 

Vaccinatie huisartsen

Ook huisartsen worden met prioriteit gevaccineerd omdat zij een onmisbare schakel in de zorgketen vormen, én een belangrijke rol in het vaccinatieproces spelen. Er is besloten dat huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers de eerste groep zijn die in aanmerking komt voor vaccinatie met het Moderna-vaccin. Zie voor afspraken hierover de site van de LHV.

Geen verklaring nodig voor begrafenisondernemers

Sommige begrafenisondernemers vragen aan huisartsen om een (non)-Covid-verklaring bij overlijden. Huisartsen hoeven hieraan niet mee te werken, aangezien dit geen medisch-inhoudelijk doeleinde dient en het ook niet nodig is om veiligheidsredenen. De LHV voert overleg om de betreffende verklaring uit de wereld te helpen.

Meer informatie

De LHV heeft op haar site meer informatie over Covid-19-vaccinatie, met relevante links. Medische professionals die vaccinaties uitvoeren, kunnen met eigen logistieke en medisch-inhoudelijke vragen over de Covid-19-vaccinatie terecht bij het RIVM. Daartoe is er een speciaal telefoonnummer: 088- 6788900 (bereikbaar van 8:00-20:00 uur).

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.