Huisartsen melden zorg aan bijna 1800 ernstige corona-patiënten

Sinds kort melden huisartsen in ZorgDomein patiënten die zijn overleden door COVID-19 en corona-patiënten die thuis intensieve zorg hebben gekregen. Het gaat om bijna 1800 patiënten, waarvan er ruim 1000 zijn overleden. Bij driekwart van de patiënten die thuis is overleden, werd morfine gebruikt en bij iets meer dan de helft is midozolam toegediend.

In totaal begeleidden huisartsen 1.778 patiënten, waarvan 1.089 als overleden zijn gerapporteerd (70% klinisch verdacht, en 30% positief geteste patiënten). Dit betreft een eerste overzicht van de cijfers die is gepubliceerd op 23 april jl. op de site van het Consortium Onderzoek Huisartsengeneeskunde.  Voor alle duidelijkheid: deze registratie bevat dus geen verdenkingen op COVID-19 in mildere gevallen.

Spreiding van de meldingen over het land volgt het patroon van de bekende COVID-19 haarden: dus een sterke concentratie in Noord-Brabant.  Het streven is om per medio mei ook overzichten per provincie op de site te publiceren.

Overleden patiënten

De gemiddelde leeftijd van overleden patiënten was 84 jaar. Van de overlijdens buiten het ziekenhuis waren het verzorgingshuis en de eigen woning in respectievelijk 46% en 36% van de gevallen de plaats van overlijden, 15% overleed in een eerstelijnsverblijf, een speciale covid-afdeling, verpleeghuis of hospice.  Van de thuis overleden patiënten kreeg 18% zuurstof toegediend. Bij driekwart van de patiënten werd morfine gebruikt en bij iets meer dan de helft werd midazolam toegediend.

Intensieve zorg thuis

De gemiddelde leeftijd van de 759 thuis intensief begeleide patiënten was 80 jaar. In 63% van de gevallen ging een melding over een vrouw. Van deze 759 patiënten werd 70% ingeschat als licht kwetsbaar tot terminaal ziek (score 5-9 op basis van de Clinical Frailty Score). Redenen om niet meer naar het ziekenhuis te gaan, waren divers. De wens van de patiënt is het meest genoemd (55%), gevolgd door somatische kwetsbaarheid (ook 55%) en geestelijke kwetsbaarheid (31%). Verwachte isolatie zonder bezoek was voor 22% van de thuis-begeleide patiënten een reden voor niet verwijzen. De meeste patiënten bleven thuis met (26%) of zonder (30%) thuiszorg ondersteuning; 28% verbleef in een verzorgingshuis. De overige verbleven in een eerstelijnsverblijf (ELV), covid afdeling, verpleeghuis of hospice. 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.