Huisartsen: sta open voor OPEN

Per 1 juli 2020 moeten huisartsen hun patiënten online inzage kunnen geven. Daarbij gaat het om onder andere medicatie, episodes, contra-indicatie en overgevoeligheden. Een wettelijke verplichting met veel gevolgen op het gebied van ICT. Het programma OPEN is in het leven geroepen om huisartsen zoveel mogelijk ondersteunen bij de implementatie van online inzage. Daarbij is het mogelijk om eenmalig een tarief te declareren.

De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt. Dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. De huisarts hoeft alleen een verklaring van deelname invullen en te verstrekken aan de regionale coalitie. Ook huisartsen met gemoedsbezwaarden kunnen het tarief declareren, maar dan als opslag bij het consulttarief gemoedsbezwaarden. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorwaarden
Uiteraard zijn aan het eenmalige tarief voorwaarden verbonden. Huisartsen kunnen het tarief declareren als ze aan de volgende punten voldoen:

  1. Deelname aan een regionale OPEN-coalitie;
  2. Deelname aan de scholing (basismodule) die de regionale coalitie zal aanbieden over het implementeren van online inzage;
  3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien (vanuit OPEN worden hiervoor materialen verstrekt);
  4. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ (vanuit OPEN wordt gezorgd dat de HIS-leveranciers de benodigde aanpassingen doen).

Praktische ondersteuning
Het programma OPEN maakt afspraken met HIS-leveranciers over het ontsluiten van gegevens, zodat een huisarts niet zelf hoeft met de techniek aan de slag hoeft. Ook biedt OPEN praktische ondersteuning aan  huisartsen(organisaties). Onder andere door scholing en hulp bij het plannen en invoeren van ICT-aanpassingen.

Subsidieregeling
Begin juni is de subsidieregeling van VWS voor OPEN ingegaan. Dat betekent dat speciale regionale coalities van huisartsen van start kunnen. Meestal bestaan deze uit een samenwerking tussen huisartsenkring, zorggroep en/of koepel van gezondheidscentra. Per regio kan de samenstelling verschillen. De regionale coalities zorgen ervoor dat de huisartsenpraktijken in hun regio online inzage van medische gegevens kunnen bieden aan patiënten. Er is een OPEN-startpakket om de samenwerkingsverbanden op weg te helpen. Daarin staat alle benodigde informatie om aan de sslag te kunnen gaan.

Deelname aan coalitie
Huisartsen kunnen zich bij zo’n coalitie aansluiten Op dit moment worden de regionale coalities gevormd. Via de LHV en de coalities vernemen huisartsen wanneer ze zich kunt aanmelden voor deelname.

Vragen of meer informatie
Bij vragen kunt u zich wenden tot het programmabureau, per mail info@open-eerstelijn.nl

Bronnen: LHV en NHG

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…