Huisartsen: wees terughoudend met herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie

Het NHG-standpunt ‘Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie’ bevat aanbevelingen voor de huisarts als hij op zijn spreekuur patiënten ziet die door de psychiater behandeld worden met gespecialiseerde ggz-medicatie. Het standpunt adviseert om terughoudend om te gaan met het herhalen van gespecialiseerde ggz-medicatie. De huisarts is niet verplicht om recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen. Huisartsen die deze recepten herhalen zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles en de medicamenteuze behandeling.

Het NHG-standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie komt er in het kort op neer dat de huisarts geen gespecialiseerde ggz-medicatie voor patiënten met een chronisch psychiatrische aandoening herhaalt, tenzij hij zich daartoe bekwaam acht. Dat zou dan kunnen in het geval van stabiele patiënten. Dat wil zeggen: wilsbekwame patiënten bij wie de aandoening minimaal twee jaar stabiel is en bij wie sprake is van een stabiele leefomgeving. De patiënt moet in dat geval voldoende ziekte-inzicht hebben, gemotiveerd zijn om laboratoriumcontroles uit te laten voeren en chronisch ingesteld zijn op eventuele comedicatie. Bovendien moet de samenwerkingsrelatie tussen de patiënt en de huisarts zodanig zijn dat zij betrouwbare afspraken kunnen maken die in de praktijk worden nageleefd. De psychiater moet de huisarts bij terugverwijzing van stabiele patiënten informeren over het te verwachten beloop en het omgaan met de medicatie, met daarbij het signalerings- en crisisplan met een behandeladvies voor situaties waarin de patiënt niet stabiel is. De huisarts hoort expliciet, op grond van voldoende bekwaamheid, akkoord te gaan met de overname van een patiënt die gespecialiseerde ggz-medicatie gebruikt. Hij is dit niet verplicht.

Alertheid belangrijk
Ook voor huisartsen die zelf geen medicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen, is dit NHG-standpunt belangrijk. Alertheid bij eventuele complicaties is namelijk belangrijk. Tijdig overleg met de psychiater is dan raadzaam.

Kernboodschappen

De kernboodschappen uit het standpunt zijn:

• De huisarts herhaalt geen gespecialiseerde ggz-medicatie voor patiënten met een chronische psychiatrische aandoening, tenzij hij zich daartoe voldoende bekwaam acht, een overdracht met (controle)instructie van de behandelend psychiater ontvangt en de mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.
• De huisarts is niet verplicht om recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen.
• Huisartsen die recepten uit de gespecialiseerde ggz herhalen zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles en zijn verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling.
• Ook voor huisartsen die geen medicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen is alertheid op complicaties en zo nodig overleg met de psychiater raadzaam.

Bron: NHG

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.