Drijfveren: ‘Ik heb een prachtig vak!’

StephanOp tafel ligt een iPad waar Stephan Joosten regelmatig naar wijst. “Hierop staat het visiedocument van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) waarin wij onze kijk op de toekomst van de beroepsgroep hebben geformuleerd”, verduidelijkt hij. “Het document wordt in november gelanceerd en wij nodigen iedereen uit het te lezen.” Het is de eerste dag na de hittegolf in september. Een heldere hemel heeft plaats gemaakt voor bewolking en ook de temperatuur is beduidend lager dan afgelopen week. Binnen praat Stephan met veel enthousiasme over zijn vak. Hij is jong, gedreven en ontwapenend. Binnen gaat de zomer nog even door. 

Stephan is 27 jaar en doet de vervolgopleiding tot openbaar apotheker in een cluster van drie BENU-apotheken in IJsselstein. De werkzaamheden in de apotheek combineert hij met docentschap aan de Universiteit Utrecht waar hij farmacotherapie doceert. Daarnaast is hij bestuurslid specialismen bij de VJA. Stephan: “Ik ben betrokken bij dit prachtige vak. Ik heb ook een duidelijk beeld hoe het beroep eruit zou moeten zien. Daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen.”

Wat vind jij zo mooi aan dit vak?
“Als patiënten weten wat ze aan de apotheker kunnen hebben, doen ze ook een beroep op zijn kennis en kunde. Daar ligt meteen een uitdaging voor de apotheker: leer je patiënten kennen! Bouw een band op want behoeftes van patiënten verschillen. Die verschillen moet je als apotheker in beeld brengen zodat je daar je diensten en zorgverlening op kunt afstemmen.

De openbare apotheek is in het huidige zorglandschap de enige zorg verlenende instantie waar patiënten zonder afspraak naar binnen kunnen lopen en waar ze in een hele korte tijd geholpen worden door mensen die kennis van zaken hebben. Gebruik dat gegeven.”

Jezelf laten zien richting patiënten maar ook aan andere zorgverleners neem ik aan?
“In dit vak moet je voorkomen dat je voortdurend wordt verrast door ad hoc problemen. Daar hebben we in IJsselstein al veel slagen in gemaakt. De basis moet goed zijn en dat begint bij een goede samenwerking tussen apothekers en –assistentes onderling, met huisartsen, ziekenhuizen en in de wijk.

Als die basis goed is, houd je energie en tijd over om zorg op maat te bieden. Wij hebben tijdens de FTO’s duidelijk laten zien over welke kennis wij beschikken, hoe deze aansluit bij de kennis van artsen en andere zorgverleners en welk voordeel zij en onze patiënten hiervan kunnen hebben als we samenwerken. Aansluiting zoeken bij andere zorgverleners past sowieso bij de jonge generatie zorgverleners. Ze worden ook anders opgeleid dan de generaties voor ons.”

‘Anders’ opgeleid in de zin van?
“Op de universiteit zijn we dit jaar gestart met een nieuw curriculum. Een van de dingen waar tegenwoordig meer de nadruk op ligt, is klinisch redeneren waarbij studenten hun observaties en interpretaties koppelen aan medische kennis van het lichaam, ziekte en geneesmiddelen. Natuurlijk moeten ze de richtlijnen voor behandelingen kennen maar een patiënt is niet alleen te vangen in richtlijnen. Iedere patiënt is uniek.
Daarnaast is er meer aandacht voor productzorg. Vroeger waren apothekers zelf bereidend maar dat wordt tegenwoordig uitbesteed omdat er twijfels zijn over de rationaliteit van eigen bereidingen. We zien nu een verschuiving van het zelf bereiden naar kennis over het product.”

“En last but not least: in het nieuwe curriculum ligt veel nadruk op communicatievaardigheden waarbij studenten leren hoe ze als (geneesmiddelen)coach moet optreden richting patiënten. Daar is een grote rol voor de apotheker weggelegd. Coachen en informeren, ziekte-inzicht geven en kennis over medicatie vergroten. Met goede communicatieve vaardigheden ben je daartoe beter in staat.”

Zou je onze kennis ook willen vergroten als het gaat over de visie van de VJA?
“Ik kan nog niet alles vertellen. Tip van de sluier? Het is een document waarin we een stip op de horizon zetten. Sommige zaken liggen dichterbij dan andere. Bijvoorbeeld het gegeven dat apothekers worden betaald voor de zorg die ze leveren. Die tendens is al in gang gezet. Het zou mooi zijn als dit zorgcomponent uit het eigen risico zou gaan en standaard wordt vergoed. Net als een consult bij de huisarts. Of wat te denken van beperkte voorschrijfbevoegdheid voor apothekers? Daarvoor moeten nog wat stappen worden gezet maar wij zien het uiteindelijk wél gebeuren.”

Nog een uitsmijter?
“Apotheker, laat je zien. Kom uit je kantoor en laat je zien als zorgverlener én als behandelaar!”

In ‘Drijfveren’ spreken we met apothekers in Nederland over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie spreken we met Stephan Joosten, apotheker in IJsselstein.

Tekst en foto: Cai Vosbeek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.