Meteen naar de inhoud

Informatie over bekostiging samenwerking rondom een patiënt

Samenwerking rondom een patiënt. Dat klinkt vanzelfsprekend om de noodzakelijke zorg rondom de patiënt te organiseren. Het kan bijdragen aan een doelmatige inzet van zorg. Toch wordt er in sommige sectoren maar mondjesmaat gebruikt van gemaakt, zo blijkt uit een evaluatie van de NZa. Terwijl er dankzij de prestatie ‘Onderlinge dienstverlening’ verschillende mogelijkheden zijn om te komen tot goede samenwerking.

Er is sprake van onderlinge samenwerking als de zorg die een zorgaanbieder (onderaannemer) verleent onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder (hoofdaannemer) uit te voeren prestatie. Daarmee is het één van de manieren om zorg transmuraal rondom de patiënt te organiseren. Onderlinge dienstverlening is op basis van de beleidsregels van de NZa in alle zorgsectoren mogelijk. Zoals tussen twee ziekenhuizen; een huisarts en een ziekenhuis; een thuiszorgorganisatie en een langdurige zorginstelling, enz. De NZa heeft een informatiekaart opgesteld met mogelijke knelpunten en de aanpak daarvan. Tevens bevat deze informatiekaart een aantal voorbeelden passend in de prestatie ‘Onderlinge dienstverlening’.

Transmurale zorg
Naast onderlinge dienstverlening zijn er nog verschillende andere mogelijkheden voor het transmuraal organiseren van de zorg. Ook daarover heeft de NZa informatie gebundeld en wel in de Informatiekaart ‘Transmuraal samenwerken en casemanagement 2021’. Door te leren van de goede voorbeelden en experimenten en bestaande manieren van het bekostigen kan het transmuraal organiseren van de zorg worden verbeterd, zo stelt de NZa.

Deze informatiekaart bevat veel wetenswaardigheden. Zoals het feit dat voor casemanagement binnen palliatief terminale zorg de huisarts de prestatie ‘intensieve zorg’ mag declareren. Voor dit consult met de patiënt geldt een hoger tarief dan voor het reguliere consult. En hoe te declareren als een huisarts transmuraal wil samenwerken met een andere huisarts, met een wijkverpleegkundige, een verpleegkundig specialist, het eerstelijnsverblijf of een langdurige zorginstelling? De informatiekaart biedt uitkomst. Tevens bevat het enkele praktijkvoorbeelden van goede samenwerking, zoals digitale consultatie van de huisarts met een specialist.

Alternatief
Past de zorg of de manier van (samen)werken nog niet goed in de huidige bekostiging en wilt u dat dit een plek krijgt in de structurele bekostiging? Dan is de beleidsregel innovatie mogelijk een goede start. Hoe dan ook: zorg dat u als huisarts op de hoogte bent van de mogelijkheden.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens