Informatiebijeenkomst STIP Ronde Therapietrouw

STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) Ronde 4 richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is het stimuleren van de toepassingen van interventies gericht op therapietrouw. Dicht op de klinische praktijk, bij thuiswonende patiënten. De oproep voor deze ronde publiceert ZonMw medio november. Geïnteresseerd? Op 4 december 2019 vindt over deze subsidieronde een informatiebijeenkomst plaats.

De bijeenkomst is voor potentiële aanvragers in deze ronde. Zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, thuiszorgorganisaties of gemeentes, die therapietrouw-interventies. De inzet is de boogde projectleiders voor te bereiden op het indienen van het projectidee.

Informatie over de ronde
Het GGG-programma wil de inzet van therapietrouw-interventies in de praktijk op lokaal niveau ondersteunen. En de therapietrouw verder brengen door bundeling en verspreiding van de opgedane kennis en ervaring. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de inventarisatie van therapietrouw-interventies in opdracht van VWS. Het vertrekpunt zijn aantoonbaar succesvolle interventies, die relatief eenvoudig in de praktijk zijn in te zetten. De nadruk ligt op oplossingen die uiteindelijk zonder subsidie of ondersteuning in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De bedoeling is om deze interventies in kleinschalige projecten verder te brengen naar andere stadsdelen/gemeentes/regio’s. Hierbij wordt gewerkt met het concept van proeftuinen.

Subsidieoproep voor de projectideeën
De eerste fase betreft een projectidee. Daarin wordt ook de beoogde opzet van het project beschreven. Per proeftuin is maximaal 200.000 euro beschikbaar voor een looptijd van 2 jaar. De deadline voor indienen van het projectidee is: 14 januari 2020, 14.00 uur. Na de selectie van de projectleiders wordt gewerkt aan een uitgewerkte aanvraag waarin het plan van aanpak van de proeftuin in detail wordt uitgewerkt met hulp van experts uit het Make-It consortium.

Informatiebijeenkomst
Op 4 december 2019 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats voor deze ronde. Het programma is als volgt:
16.30 – 17.00 uur:     inloop en ontvangst (met broodjes)
17.00 – 18.30 uur:     presentaties over proces, doelstelling en inhoud van de ronde, gestelde voorwaarden en uitwisseling plannen voor proeftuinen.
18.30 – 19.00 uur:     netwerkgelegenheid. Potentiële aanvragers kunnen over hun plannen sparren met experts en andere geïnteresseerden.

Proeftuin-projectleider
De interventie waarop een proeftuin wil inzetten, wordt bepaald op basis van een analyse van de lokale behoeften, wensen, draagvlak en haalbaarheid. Een belangrijk aspect bij de selectie van de projecten is de rol van de proeftuin-projectleider. Bij voorkeur mensen die werkzaam zijn in de praktijk waarin ambulante thuiswonende patiënten centraal staan, die ervaring hebben met complexe praktijkgerichte projecten door de zorgketen heen en die als boegbeeld kunnen fungeren.

Meer informatie en aanmelden
Zie voor alle informatie de site van ZonMw. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 27 november 2019 via het aanmeldformulier.  Hierin wordt u gevraagd aan te geven welke interventie, interventies of deel van een interventie, u van plan bent toe te passen in de beoogde proeftuin.

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.