Innovatie: Skypen met de patiënt

FarmaMagazine-SpreekkamerOnlineDe zorg verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen. In een reeks artikelen laat FarmaMagazine zien met welke innovaties de farmaceutische zorg te maken krijgt. Maar worden we er ook beter van? En de zorg goedkoper? Deze keer: spreekuur op afstand.

Voor een spreekuur hoeft de patiënt niet langer de deur uit. Een webcam is voldoende om een videogesprek met de zorgverlener te houden. Dat scheelt patiënt en zorgverlener tijd.  En de zorg geld. Als het aan Spreekkamer Online ligt zit de apotheker straks achter zijn computer een medicatiereview af te nemen bij de patiënt thuis.“Goedemorgen mevrouw Kerstens. Hier is uw apotheker voor het videoconsult. Zoals afgesproken nemen we samen via de webcam uw medicatie door. Dat scheelt u een bezoek aan de apotheek. Kunt u een beetje dichter bij de webcam komen?  Dan zie ik u beter. Dank u wel. Hoe gaat het met de medicatie die wij vorige week bij u hebben bezorgd?”

Dit scenario zou in de toekomst zo maar eens werkelijkheid kunnen worden. Apothekers die via de webcam met patiënten praten, medicatie doornemen en een reviews afnemen. Een consult op afstand dus. Technisch is het allang geen rocket science meer om online face to face met elkaar te talken. Met dank ook aan Skype dat de weg heeft geëffend voor tal van toepassingen. Communiceren met behulp van de webcam is inmiddels gemeengoed. We Skypen immers de hele wereld over. Oma van 80 camt met kleinkind in Australië. En wie een persoonlijk gesprek wil met de hypotheekadviseur van de bank hoeft tegenwoordig de deur niet meer uit. Even inloggen en u heeft vanaf uw eigen bank een gesprek met de medewerker van de financiële bank. Waarbij beide gesprekspartners elkaar vol in beeld hebben. Het enige wat nodig is, is een computer of tablet, camera en een internetverbinding.

Consult op afstand
Ook de gezondheidszorg ontdekt langzaam maar zeker de mogelijkheden van consulten op afstand. Vooral voor patiënten die voor vervolgafspraken bij de zorgprofessional komen en waar geen lichamelijk onderzoek nodig is zou het systeem geschikt kunnen zijn. Volgens cijfers van het CBS uit 2013 bezoekt bijna 38% van de Nederlandse bevolking jaarlijks de medisch specialist. En eenmaal in contact volgen daarna nog eens bijna zes vervolgafspraken, veelal herhaalconsulten waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bijna 72% van onze bevolking komt bij de huisarts. Niet een keer maar gemiddeld ook bijna zes keer per jaar.
Spreekkamer Online
Een van de aanbieders van systemen voor een spreekuur op afstand is Karina Tiekstra. Zij is initiatiefnemer en directeur van Spreekkameronline.nl.  Dit is een laagdrempelig online videosysteem dat sinds een jaar op de markt is.

Zij ziet mogelijkheden voor consults op afstand. “Patiënten hebben behoefte aan een dergelijk systeem. Volgens een onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen willen 1 op de 5 patiënten graag gebruik maken van online videoconsulten met hun arts. Ons land telt ongeveer 5 miljoen chronisch zieken. Patiënten die komen bij huisartsen, bedrijfsartsen, medisch  specialisten, maar ook bij apothekers. Het gaat daarbij om duizenden herhaalconsulten waarbij geen lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Zowel artsen als patiënten ervaren deze consulten bij de zorgverlener vaak als inefficiënt en belastend.

Wij bieden zowel patiënt als zorgprofessional een goed alternatief. Als 20 procent van de consulten niet meer in de spreekkamer van huisarts en specialist maar via een online videoverbinding gebeurt dan levert dat een jaarlijkse besparing op van vier miljoen bezoeken aan de huisarts of medisch specialist, zo heb ik berekend.”

Aan de knoppen
Spreekkamer Online gaat daarbij uit van lage digitale vaardigheden van de patiënt. Een computer met webcam en een internetverbinding, meer is er niet nodig. Software installeren hoeft niet. De deelnemers hoeven alleen op een knop te drukken en patiënt en zorgverlener kunnen met het consult beginnen. De patiënt kan het gesprek voeren vanuit huis, op het werk of waar dan ook.
De zorgverlener zit aan de knoppen bij Spreekkamer Online. Het systeem kan zo gekoppeld worden aan de agenda’s van het HIS of het AIS. Uitnodigen van de patiënt voor een digitaal gesprek gaat dan ook automatisch, vertelt Tiekstra. “De patiënt krijgt een automatische mail met daarin de bevestiging voor de afspraak. Op de dag van het videogesprek krijgt de patiënt nogmaals een mail met een link naar het videogesprek. Klikt de patiënt op de afgesproken tijd op die link dan komt hij in een digitale wachtkamer. Als de zorgverlener dan inlogt  wordt hij rechtstreeks met de patiënt verbonden.”

Tijd en kwaliteit
De voordelen van het gebruik van spreekuur op afstand zijn duidelijk: het levert patiënt en zorgverlener tijd op. “Patiënten hoeven niet meer de deur uit. Bovendien duren consulten achter het scherm gemiddeld 20 procent korter. Dat is ook tijdwinst voor de zorgverlener.”

Communiceren via de webcam levert ook meer kwaliteit op in vergelijking met een telefoongesprek. Een verpleegkundige kan met een videogesprek met de patiënt eenvoudiger instructies geven dan bij een telefoongesprek. Een arts ziet nu ook de non-verbale communicatie van de patiënt: heeft deze patiënt echt zoveel pijn? En het bijstellen van medicatie bij een patiënt met epileptische aanvallen doe je liever als je de patiënt ook in beeld hebt.

65 gebruikers
Inmiddels heeft Spreekkamer Online 65 actieve gebruikers. Die zijn verdeeld over verschillende zorgprofessionals, al ligt de focus op medisch specialisten. Het gebruik varieert van 1 consult per week tot 1 per maand. De deelnemers betalen een licentiebedrag per maand voor gebruik van het systeem. De hoogte is afhankelijk van het aantal gebruikers van een organisatie. Waarom stapt de zorg niet massaal over op zorg op afstand? Volgens Tiekstra heeft dat alles te maken met het ontbreken van urgentie. “Het is nu vooral de patiënt die voordeel ervaart bij het gebruik van Spreekkamer Online. De zorgverlener ziet nog onvoldoende voordeel. Het is ook niet eenvoudig om een goede business case te maken: wanneer is het financieel interessant om over te stappen naar consults op afstand? Bovendien hebben niet alle computers een webcam. Tot slot is het implementeren van viedeoconsults niet iets dat van vandaag op morgen is geregeld: het hele team, van assistent tot specialist moet erbij betrokken zijn.”

Zorgverzekeraars
Toch zien de tekenen er gunstig uit voor consults op afstand. Het ministerie van VWS hamert erop dat patiënten langer thuis moeten blijven wonen. Met zorg op afstand is het mogelijk contact met de chronische patiënt te houden terwijl die thuis blijft. Sinds kort vergoeden zorgverzekeraars al specialisten en huisartsen die spreekuren op afstand gebruiken. Maar Tiekstra erkent dat er amper zorgverzekeraars zijn die deze dienst meenemen in hun inkoopproces. En zij is niet bekend met zorgverzekeraars als die willen inkopen bij apothekers.

Openbare apotheek
Toch is het systeem ook in gebruik bij apothekenorganisaties. Apotheek Zorg, onderdeel van de Mosadex Groep, heeft Spreekkamer Online in gebruik genomen. “Diabetesverpleegkundigen hoeven daar dankzij spreekkameronline minder vaak naar de patiënt. Via de videoverbinding kan de diabetesverpleegkundige laten zien hoe je die glucosemeter wel goed gebruikt.”

Tiekstra ziet volop mogelijkheden om consults op afstand in de openbare apotheek in te voeren. “Denk aan de eerste uitgifte, maar ook om het geven van instructies of het afnemen van een medicatie review. De instructie kan bij de patiënt thuis plaatsvinden zonder dat de apotheker de deur uit moet, op het moment dat het de apotheker schikt. Zo krijgt hij meer regie over zijn drukke agenda. Bovendien krijgt de apotheker ervaring met online dienstverlening. Maar ja, eerst moet er een bewezen business model voor spreekuren op afstand komen”

Tekst: Niels van Haarlem

 

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.