Meteen naar de inhoud

Inschrijving kaderopleiding palliatieve zorg

In oktober 2021 start de Kaderopleiding Palliatieve Zorg. Deze tweejarige postacademische opleiding is gericht op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, AVG-artsen en medisch specialisten die zich verder willen verdiepen in de palliatieve zorg. Inschrijven kan tot 15 juni a.s.

Zij richt zich op artsen die een voortrekkersrol willen nemen op het gebied van palliatieve zorg, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij een consultatieteam, in het hospice of als consulent in een PaTz (palliatieve thuiszorg)-groep.

Artsen die deze opleiding hebben gevolgd. zijn niet alleen in staat zelf hun patiënten betere palliatieve zorg te bieden, maar hebben ook kadercompetenties ontwikkeld. Zo kunnen ze een voortrekkersrol spelen in het verbreden van kwalitatief goede palliatieve zorg in Nederland. Hierbij valt te denken aan o.a. het ondersteunen van andere zorgverleners middels consultaties in palliatieve teams, door het verzorgen van scholing in het veld en door het bijdragen aan ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van en deelnemen aan transmurale zorgpaden, PaTz-groepen of deelname aan richtlijnontwikkeling.

Kaderarts

Na het succesvol afronden van de opleiding mag de deelnemer zich kaderarts noemen. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen zich tevens inschrijven in de desbetreffende registers.

Meer informatie

De kaderopleiding biedt verdieping in de vier dimensies van palliatieve zorg (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) tot een gespecialiseerd niveau in combinatie met het ontwikkelen van kadercompetenties, waaronder consultatie- en onderwijsvaardigheden.

Het gaat om 10 maal 2 cursusdagen, verdeeld over 20 maanden. De studielast is 1 dag per week.
Klik hier voor meer informatie over de opleiding of de brochure Kaderopleiding palliatieve zorg.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens