Inspectie intensiveert toezicht op FMD

De IGJ wil inzicht in de voortang van de invoering van de Falified Medicines Directieve (FMD) in apotheken. Daarom vraagt de IGJ apothekers en apotheekhoudende huisartsen om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Dat wil zeggen: de IGJ stuurt een brief en apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst binnen veertien dagen na dagtekening van de brief in te vullen.

Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten, brengt de IGJ een aantal bezoeken aan apotheekhoudenden. Deze worden overigens vooraf aangekondigd. De uitkomsten van het onderzoek bij de betreffende apotheken deelt de Inspectie op geaggregeerd niveau met betrokkenen en stakeholders en ze publiceert deze tevens op de IGJ-website. De resultaten gebruikt de Inspectie tevens om het toezicht rondom de FMD verder vorm te geven.

Oorzaken van foutmeldingen

De FMD is sinds 9 februari 2019 van kracht. In vergelijking met andere Europese landen laten Nederlandse apotheken een bovengemiddeld aantal foutmeldingen zien bij het scannen van geneesmiddelen. Problemen met de scanners en de configuratie van de scanners zijn voornamelijk de oorzaak. Het aantal foutmeldingen vermindert allengs als gevolg van gezamenlijke activiteiten door de betrokken partijen. De Stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee apothekers de oorzaken van de foutmeldingen kunnen nagaan. 

Inzicht krijgen

Het hoge alert-percentage baart de IGJ zorgen, omdat hierdoor de doelstelling van de wetgeving niet wordt behaald. Gezien het aandeel van apotheekhoudenden in de oorsprong van onterechte alerts onderneemt de IGJ in de eerste helft van 2021 gerichte toezichtactiviteiten richting apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Vandaar dus dat de IGJ aan deze groepen vraagt (beter gezegd: oplegt) om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Op deze manier wil de IGJ inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van de veiligheidskenmerken in Nederland.

Meer informatie
Zie de berichtgeving hierover bij de KNMP en bij de IGJ

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.