Intensievere samenwerking Nivel en IVM

samenwerkingGoed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Dat is het doel van de intensievere samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Daartoe hebben beide organisaties een convenant getekend.

Samenwerking bundelt de krachten. Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg. De organisaties vullen elkaar dus goed aan in expertise en kennis.

Samenwerken voor betere gezondheidszorg
De twee instituten hebben al eerder op projectbasis samengewerkt.. Projecten die zij gezamenlijk hebben uitgevoerd zijn:
• onderzoek naar het voorschrijven van antibiotica,
• onderzoek naar het gebruik van longmedicatie en
• onderzoek naar het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor therapietrouw binnen de verpleging en verzorging.

De gezamenlijke projecten moeten bijdragen aan een betere gezondheidszorg. Dat is ook het doel van de intensievere samenwerking van de komende jaren, waarvoor het convenant is opgesteld.

Evaluatie na drie jaar 
De intensievere samenwerking tussen IVM en het Nivel geldt voor drie jaar. Daarna bepalen de organisaties of zij verdergaan en zo ja, op welke wijze.

Bronnen: IVM en Nivel
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.